Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost pro mechaniku za rok 2020

Základní informace o společnosti

Předseda společnostiIng. Jiří Náprstek, DrSc.
Počet členů450
Počet kolektivních členů27
Členský příspěvek600 Kč
Členský příspěvek redukovaný100 Kč
WWW stránkyhttp://www.csm.cz
KnihovnaNE
Bulletin alespoň 1x ročněANO
Bulletin častěji 1x ročněANO

Kontakt

Česká společnost pro mechaniku
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
Dolejškova 5
182 00 Praha 8
Telefon266053045
Fax286587784
E-mailcsm@it.cas.cz

Předseda společnosti

Ing. Jiří Náprstek, DrSc.
ÚTAM AV ČR, v.v.i.
Prosecká 76
190 00 Praha 9
Telefon286892515
E-mailnaprstek@itam.cas.cz

Přehled výstupů

• Publikační činnost

Časopis mezinárodní (cizojazyčný)

1. Applied and Computational Mechanics
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná
2/rok
University of West Bohemia Pilsen / doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D. (Editor-in-Chief)
Indexován v databázi:Scopus (od 03/2016),
ISSN 1802-680X (Print)
ISSN 2336-1182 (Online)
2. Materials
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Impakt: 3.057
1/rok
Vydavatel/editor: MDPI/doc. Kocich, dr. Kunčická
Speciální číslo časopisu ke konferenci EAN2020, viz Materials | Special Issue : Selected Papers from Experimental Stress Analysis 2020 (mdpi.com).

Zpravodaj (zprávy) vědecké společnosti

1. Bulletin České společnosti pro mechaniku
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Jazyky: český
3x za rok

Kniha (monografie)

1. J. Marek, O. Marek: Modální analýza poddajných soustav s tlumením
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
ČSM spoluvydavatel

Sborník

1. Z. Padovec Z. , Vondrová J.: Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí 2020
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, ISBN: 978-80-01-06767-3
2. Marvalova B.: Constitutive Models for Rubber IX
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
zařazeno do databáze Scopus
3. D. Jirásko: Zakládání staveb Brno 2020
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
Pozn. Vybrané přednášky v angličtině jsou uvedeny v časopise Acta Polytechnica CTU Proceedings (Scopus).
4. M. Fusek, J. Ciencala, M. Kořínek, V. Machalla, J. Šmach: Book of full papers
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
5. Marvalova B.: Constitutive Models for Rubber IX
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
zařazeno v databázi Scopus
6. Fuis, V.: Engineering Mechanics 2020
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
7. Fusek M., Cienciala J., Kořínek M., Machalla V., Šmach J.: Experimental Stress Analysis 2020 Book of full Papers
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, WWW: http:/ean.vsb.cz/


8. Padovec, Z., Vondrová, J.,: Mechanika kompozitních materiálu a konstrukcí 2020 – Sborník
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
9. Padevět P.: NMM 2020 Nano & Macro Mechanics
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, WWW: http:// http://mech.fsv.cvut.cz/nmm

Jiné publikace a webové stránky

1. E. Nezbedová a kol.: Response of high density polyethylene to impact loading
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
článek v zahraničním časopise Journal of Dynamic Behavior of Materials
2. J. Křena a kol.: A thermoplastic T-profile with effective lay-up in one shot
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
článek v zahraničním časopise JEC Composites Magazine

• Konference a semináře

Konference, kongres (50 a více účastníků) mezinárodní

1. 9th European Conference of Constitutive Models for Rubber
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: 28.8.-3.9.2020
140 účastníků, 120 ze zahraničí
2. Zakládání staveb Brno 2020
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Brno (online), Doba konání: 9.11.2020, WWW: http://www.cgts.cz
48 konference se zahraniční účastí, vydán sborník
Pozn. Vybrané přednášky v angličtině jsou uvedeny v časopise Acta Polytechnica CTU Proceedings(Scopus)
70 připojených
3. 9th European Conference of Constitutive Models for Rubber
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: 28.8.-3.9.2020
sborník
140 účastníků, 120 ze zahraničí
4. An ECCOMAS Advanced Online Course on Computational Structural Dynamics
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: online, Doba konání: 31.8.-4.9.2020, WWW: http://shortcourse2020.it.cas.cz/
On-line přes aplikaci ZOOM
71 posluchačů (z toho 51 zahraničních)
5. 15th Experimental Fluid Mechanics 2020
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná
Konference byla z důvodu koronavirové krize přesunuta na rok 2021.
6. 22. Mezinárodní konference Aplikovaná mechanika pro mladé vědecké pracovníky
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná
Konference se měla konat v roce 2020 a z důvodu koronavirové krize byla přesunuta na rok 2021.
7. 58th International Conference on Experimental Stress Analysis 2020 (EAN2020)
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: online, Doba konání: 19.-22.10.2020, WWW: http:/ean.vsb.cz/
sborník
115 účastníků, 14 ze zahraničí
8. Engineering Mechanics 2020
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: online, Doba konání: 24.11.-25.11.2020, WWW: https://www.engmech.cz/
120 účastníků, 40 ze zahraničí
9. Power System Engineering, Thermodynamics & Fluid Mechanics – 2020
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Doba konání: 8.-10.9.2020
Konference byla organizována spolu s workshopem “Improving Efficiency of Power Engineering Machines”.
Akce se účastnilo 47 účastníků, z toho 15 ze zahraničí (z 5 zemí), částečně on-line, byla významná účast pracovníků Doosan Škoda Power a Škoda JS.
Sborník bude ve WoS.
10. XIII. International Conference on the Theory of Machines and Mechanisms
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná
Konference byla z důvodu koronavirové krize přesunuta na rok 2021.

Seminář, workshop (pod 50 účastníků) mezinárodní

1. Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí 2020
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Kamenice, Doba konání: 9.-10.9.2020
22 účastníků
sborník
2. Experimental Stress Analysis
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Ostrava (online), Doba konání: 19.-22.10.2020, WWW: http://www.ean.vsb.cz
sborník
3. Workshop on Virtual Development in Passive Safety and Human Models for Future Mobility
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Ingolstadt (online), Doba konání: 24.9.2020
Společný workshop THI a ZČU pro doktorandy
https://www.btha.cz/de/2-uncategorised/253-eine-auswahl-an-gefoerderten-projekten-in-2020
4. Nano & Macro Mechanics 2020
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: 17.9.2020, WWW: http://mech.fsv.cvut.cz/nmm
sborník NMM 2020 Nano & Macro Mechanics http://mech.fsv.cvut.cz/nmm
účastníků 50/1 (zahraniční)

Seminář, workshop (pod 50 účastníků) národní

1. Workshop aplikované mechaniky 2020, online
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 27.11.2020, Jazyky: český
2. Kompozity v teorii a praxi
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Jazyky: český
Odborná skupina MKMK České společnosti pro mechaniku s podporou firmy Latecoere Czech Republic, s.r.o. a Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR v.v.i. připravila v pořadí již dvanáctý celodenní seminář z cyklu „Kompozity v teorii a praxi“ tentokrát na téma "Kompozity v sendvičových konstrukcích“ na termín 26.11.2020. Z důvodu omezení Covid však seminář nemohl být pořádán. Online formu jsme odmítli a budeme hledat nejbližší vhodný termín.

• Pořádané akce

Přednáška

1. Růžička, M.: Analýza šíření trhlin rotoru nízkotlaké části parní turbíny
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: FS ČVUT v Praze, Doba konání: 29.9.2020
Akce/Téma: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení
2. Ivan Vaníček: Interakce geotechnických konstrukcí s povrchovou a podzemní vodou
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: FSv ČVUT Praha, Doba konání: 20.10.2020
VODA2020 – Stavba a voda
Webinář ČSSI – náhrada za odloženou konferenci ČSSI na rok 2021
Cca připojených 170 účastníků
3. Doc. Jiří Krejsa: Zajímavosti z mobilní robotiky, aneb proč je složitější otevřít dveře, než udělat salto
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Ústav mechaniky FSI VUT v Brně (online), Doba konání: 27.11.2020
v rámci Člověk a robot / Noc vědců
4. Křena, J.: T-Profile with Effective Lay-up in One Shot
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
přednáška na mezinárodní konferenci ITHEC Bremen (5th International Conference Thermoplastic Composites)
5. Prof. Miloslav Okrouhlík: Achievements, agreements and quarrels of forefathers of mechanics
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: ÚT AV ČR, v. v. i. (online), Doba konání: 29.4.2020
ÚT seminář online
6. doc. Jan Macák: Corrosion study in subcritical and supercritical water: An electrochemical approach
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Fakulta technologie ochrany prostředí, VŠCHT v Praze, Doba konání: 16.9.2020
ÚT seminář (on-line)
7. Dr. Rostislav Lang: Design and analysis of membrane structures
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Stavební fakulta, VUT v Brně/FEM consulting, s.r.o., Doba konání: 2.11.2020
ÚT seminář (on-line)
8. Dr. Slavomír Parma: Experimental and Numerical Procedures for Calibration of Advanced Phenomenological Models of Metal Plasticity
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: ÚT AV ČR, v. v. i., Doba konání: 17.2.2020
9. Dr. Miroslav Frost: Experimentally Validated Enhanced Constitutive Model of NiTi-based Shape Memory Polycrystals
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: ÚT AV ČR, v. v. i., Doba konání: 10.12.2020
ÚT seminář (on-line)
10. Dr. Martin Zelený: First-principles calculations of elastic constants for complex systems
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Strojní fakulta, VUT v Brně, Doba konání: 8.1.2020
11. Přednášková činnost odborné skupiny MKMK
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
Na 58. na online konferenci Experimental Stress Analysis EAN2020 s mezinárodní účastí členové odborné skupiny MKMK přednesli 8 příspěvků s tématikou kompozitových materiálů.
Další přednášky byly připraveny i pro mezinárodní konferenci Polymertec 2020, která však byla odložena na rok 2021.
12. Dr. Markus Geiß: Structural Design and Analysis at OHB System AG
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: OHB System AG, Weßling, Germany, Doba konání: 27.2.2020
13. prof. Pavel Honzátko: Thermomechanics in optical fibre drawing, splicing, and everyday use
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., Doba konání: 11.3.2020
ÚT seminář
14. Luděk Hynčík: Tianjin University of Science and Technology An Introduction to numerical modelling
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 1.-6.6.2020
Online výuka

Akce pro školy

1. Soutěž roboti @FSI pro středoškoláky
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: laická, Doba konání: 27.1.2020, Jazyky: český, WWW: https://www.fme.vutbr.cz/fakulta/aktuality/67484
organizovaná ústavem mechaniky – odborem mechatroniky

Soutěž

1. Cena prof. Hájka v rámci WAM 2020
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
2. Cena prof. Babušky
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, WWW: https://www.csm.cz/soutez-o-cenu-prof-babusky/
1. místo
Ing. Miroslav Hrstka, Dizertační práce Evaluation of Fracture Mechanical Parameters for Bi-Piezo-Material Notch
3. Cena Z.P. Bažanta pro IM
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
4. Soutěž o Cenu akademika Bažanta
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná

Udílení ocenění studentům / vědeckým pracovníkům

1. Ocenění za nejlepší příspěvek/poster vědeckých pracovníků do 35 let v rámci konferencí
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
Ing. Lenka Dohnalová Size effect on the ultimate drying shrinkage of cement mortar: 1-year experiment and numerical modeling Nano & Macro Mechanics 2020
Ing. Luboš Řehounek, ČVUT Praha Comparison of Micromotion of Different Femoral Stems During Gait: A Quantitative CT-Based Finite Element Analysis EAN2020

Ostatní akce

1. Den otevřených dveří FS ČVUT, online
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 21.3.2020
spoluúčast ČSM
2. Den otevřených dveří FSI VUT Brno + Ústav mechaniky
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 24.1.2020, WWW: https://www.fme.vutbr.cz/fakulta/aktuality/67485
3. Den otevřených dveří FSI VUT Brno + Ústav mechaniky
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: online, Doba konání: 4.12.2020, WWW: https://www.fme.vutbr.cz/studuj/dvere
4. 29.1.2020 Den otevřených dveří FS a Laboratoře experimentální mechaniky pro studenty středních škol – zájemce o studium
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
5. Činnost OS Teorie stavebních a inženýrských konstrukcí
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
Odborná aktivita se v loňském roce soustředila na distanční vzdělávání studentů v bakalářských, magisterských i doktorských oborech.

Byly publikovány desítky odborných článků zejména v zahraničních časopisech, řada z nich v časopisech s IF.

Členové OS se podíleli na řešení řady grantových projektů (GAČR, NAKI, granty Evropské Unie, NSF (USA)), výzkumných záměrů (GAČR), pracovali v odborných komisích a vědeckých orgánech, vypracovávali odborné posudky a poskytují konzultace. Výsledky práce jsou pravidelně prezentovány na domácích i zahraničních konferencích a uplatňují se v řadě praktických aplikací.
Mezi hlavní obory činnosti patří:
Aplikace a rozvoj numerických metod ve stavební mechanice
Aplikace a rozvoj materiálových modelů
Vývoj obecného generátoru sítí pro metodu konečných prvků
Laboratorní výzkum kvazikřehkých materiálů pomocí unikátních experimentálních zařízení
Mechanika zemin
Laboratoř biomechaniky a biomateriálového inženýrství
Experimentální ověřování stavebních konstrukcí
6. Členové OS4 pracují také jako externí pedagogové například na ČVUT nebo odborní školitelé v průběhu zpracování bakalářských, diplomových a disertačních prací vysokoškolských studentů a podílejí se na
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
7. Den firem na FSI VUT v Brně
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 5.3.2020, WWW: https://www.fme.vutbr.cz/fakulta/aktuality/67650
8. Den otevřených dveří FS TUL
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 29.10.2020
9. Den otevřených dveří TUL
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: online, Doba konání: 21.11.2020
10. MechCamp 2020 – letní škola mechaniky pro studenty středních škol
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 2.-4.9.2020
(pořádala ve dnech 2.-4. září 2020 KME, FAV, ZČU v Plzni)
11. Noc vědců na FSI VUT v Brně
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: 27.11.2020, WWW: https://www.nocvedcu.cz/misto/451-fakulta-strojniho-inzenyrstvi

12. OS Geomechanika
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
Digitálně probíhaly i práce WG, pracující na druhé generaci Eurokódu 7 (EN 1997) Navrhování geotechnických konstrukcí. V listopadu byl jednotlivým státům předložen zpracovaný dokument (3 části) k vyjádření.
Digitálně také probíhalo jednání platformy ELGIP – European Large Geotechnical Institutes Platform.
13. Posuzovatelé a recenzenti celé řady habilitačních a disertačních prací
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
14. Řešitelé a spoluřešitelé projektů
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
Členové odborné skupiny včetně členů výboru působili v průběhu roku jako řešitelé a spoluřešitelé jednoho projektu v rámci Národního centra kompetence pro letecký a kosmický výzkum (TAČR), dvou projektů v rámci programu Horizon 2020 EU, dvou projektů pro ESA a jednoho projektu VaV podporovaného MPO ČR.
15. Vedení 3 prací SOČ 2020 pracovníky KME, FAV, ZČU v Plzni
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: duben 2020
Všechny práce byly prezentovány na krajské přehlídce SOČ v dubnu 2020 on-line formou:
* Eliška Pirnosová, Tereza Tocháčková (2. místo na krajské přehlídce SOČ 2020, vedoucí: Ing. Alena Jonášová, Ph.D. a doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D.)
* Vojtěch Špilar (1. místo na krajské přehlídce SOČ, 6. místo v celostátní přehlídce SOČ 2020, vedoucí: prof. Dr. Ing. Jan Dupal)
* Marek Povýšil (1. místo na krajské přehlídce SOČ 2020, vedoucí: Ing. Jan Heczko, Ph.D. a Ing. Jana Turjanicová, Ph.D.)
16. Zpracování expertních posudků pro státní orgány a oponentní posudky přihlášek projektů TAČR a MPO ČR
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná

• Mezinárodní aktivity

Kolektivní členství v mezinárodních společnostech

1. SAMPE (Society for Advancement Material and Process Engineering)
J. Křena je členem
2. TPRC (Thermoplastic Composites Research Centre)
J. Křena je členem
3. komise ISO TC 61 – Plasty
E. Nezbedová zasedá v komisi ISO TC 61 – Plasty, kde pracuje na dvou projektech v sekci Ageing chemical and environmental resistence

Členství ve struktuře mezinárodních organizací (za společnost)

• Projekty

Projekty RVS finančně podpořené AV ČR

1. Ing. J. Náprstek, DrSc.: Přednášková a popularizační činnost Společnosti
Zpráva o realizaci: Projekt byl realizován v období 1.1. - 31.12.2020 formou přednášek, seminářů a konferencí., Splnění cíle: Cíle projektu byly splněny.
2. Doc. Ing. I. Petríková, CSc.: Vydavatelská a ediční činnost související s Bulletinem České společnosti pro mechaniku
Zpráva o realizaci: Projekt byl realizován v období 1.1. - 31.12.2020 formou vydávání časopisu Bulletin ČSM., Splnění cíle: Bulletin vyšel 1/2020 a 2-3/2020 v širším rozsahu.
3. Ing. J. Náprstek, DrSc.: Soutěž mladých pracovníků v oboru počítačových věd a oboru mechaniky
Zpráva o realizaci: ČSM vypsala nebo se zúčastnila na několika soutěží v období 1.1. - 31.12.2020., Splnění cíle: Soutěže byly vypsány podle podle rozpočtu.
==> Celkový počet výstupů: 78 <==
Roční zprávu za společnost zpracoval a za správnost odpovídá: Jitka Havlínová
Zprávu vygeneroval: spol10 - 1.2.2021 11:43:07