Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost pro mechaniku za rok 2019

Základní informace o společnosti

Předseda společnostiIng. Jiří Náprstek, DrSc.
Počet členů450
Počet kolektivních členů27
Členský příspěvek600 Kč
Členský příspěvek redukovaný100 Kč
WWW stránkyhttp://www.csm.cz
KnihovnaNE
Bulletin alespoň 1x ročněANO
Bulletin častěji 1x ročněANO

Kontakt

Česká společnost pro mechaniku
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
Dolejškova 5
182 00 Praha 8
Telefon266053045
Fax286587784
E-mailcsm@it.cas.cz

Předseda společnosti

Ing. Jiří Náprstek, DrSc.
ÚTAM AV ČR, v.v.i.
Prosecká 76
190 00 Praha 9
Telefon286892515
E-mailnaprstek@itam.cas.cz

Přehled výstupů

• Publikační činnost

Časopis mezinárodní (cizojazyčný)

1. Applied and Computational Mechanics
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, ISSN: 1802-680X, WWW: http://www.kme.zcu.cz/acm/acm/
ZČU v Plzni vydává mezinárodní časopis Applied and Computational Mechanics, indexovaný v databázích SCOPUS, EBSCO a DOAJ. V roce 2019 vyšla čísla: Vol. 13, No.1 a No. 2.
Šéfeditor: doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D., zástupce šéfeditora: prof. Ing. Vladimír Zeman, DrSc.

Časopis národní

1. Jemná mechanika a optika
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Jazyky: český
FZÚ AV ČR v Olomouci vydává recenzovaný časopis
2. Acta Polytechnica
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Jazyky: český
Národní časopis Acta Polytechnica CTU Proceedings, ISSN 2336-5382 Vol. 23 (2019) obsahuje vybrané příspěvky z 46-té konference Zakládání staveb Brno 2018 v anglickém jazyce.
3. Geotechnika
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Jazyky: český
Je podporován společný časopis Geotechnika, společný pro ČR a SR pod hlavičkou národního komitétu ISSMGE.

Zpravodaj (zprávy) vědecké společnosti

1. Bulletin ČSM
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Jazyky: český, WWW: http://www.csm.cz/bulletin-csm/

Sborník

1. Sborník konference Applied Mechanics 2019
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
2. Computational Mechanics 2019
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
Rozšířené abstrakty většiny přednesených příspěvků v rámci konference Computational Mechanics 2019 byly publikovány v elektronickém sborníku „Computational Mechanics 2019 - Book of Extended Abstracts“.
3. Zakládání staveb Brno 2019
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
Hlavní výstupem je sborník z 47. konference s mezinárodní účastí „Zakládání staveb Brno 2019“, uspořádané 11- 12.11.2019 na téma: „Navrhování, provádění a monitoring geotechnických konstrukcí“, ISBN: 978-80-87920-07-7. Celkem 199 stran. Počet účastníků 155, 5 hlavních vystavovatelů.

Jiné publikace a webové stránky

1. Publikační činnost pobočky Liberec ČSM
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
články v mezinárodních časopisech
7 článků (účast 10 členů liberecké pobočky ČSM)

sborníky mezinárodních konferencí
16 příspěvků (účast 15 členů liberecké pobočky ČSM)
2. Publikační činnost pobočky Brno ČSM
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
ŠEVEČEK, O.; KOTOUL, M.; PROFANT, T.; HRSTKA, M. Crack kinking out of interface of two orthotropic materials under combined thermal/mechanical loading. Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 2020, roč. 105, č. 1, s. 1-18. ISSN: 0167-8442.

TOFEL, P.; MACHŮ, Z.; CHLUP, Z.; HADRABA, H.; DRDLÍK, D.; ŠEVEČEK, O.; MAJER, Z.; HOLCMAN, V.; HADAŠ, Z. Novel layered architecture based on Al2O3/ZrO2/BaTiO3 for SMART piezoceramic electromechanical converters. European Physical Journal-Special Topics, 2019, roč. 228, č. 7, s. 1575-1588. ISSN: 1951-6355.

KUBÍK, P.; ŠEBEK, F.; ZAPLETAL, J.; PETRUŠKA, J.; NÁVRAT, T. Ductile Failure Predictions for the Three-Point Bending Test of a Complex Geometry Made From Aluminum Alloy. Journal of Engineering Materials and Technology, roč. 141, č. 4, s. 1-12. ISSN: 0094-4289.

PEČ, M.; ŠEBEK, F.; PETRUŠKA, J. Basic Kinematic Hardening Rules Applied to 304 Stainless Steel and the Advantage of Parameters Evolution. MECH SOLIDS+, 2019, roč. 54, č. 1, s. 122-129. ISSN: 0025-6544.
HADAŠ, Z.; KŠICA, F.; RUBEŠ, O. Piezoceramic patches for energy harvesting and sensing purposes. European Physical Journal-Special Topics, 2019, roč. 228, č. 7, s. 1589-1604. ISSN: 1951-6355.

KŠICA, F.; HADAŠ, Z.; HLINKA, J. Integration and test of piezocomposite sensors for structure health monitoring in aerospace. MEASUREMENT, Journal of the International Measurement Confederation (IMEKO), 2019, roč. 147, č. 106861, s. 1-10. ISSN: 0263-2241.

SMILEK, J.; HADAŠ, Z.; VETIŠKA, J.; BEEBY, S. Rolling mass energy harvester for very low frequency of input vibrations. MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING, 2019, č. 125, s. 215-228. ISSN: 0888-3270.

SKÁCEL, P.; BURŠA, J. Compressibility of arterial wall – direct measurement and predictions of compressible constitutive models. Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 2019, roč. 90, č. 1, s. 538-546. ISSN: 1751-6161.

OPLT, T.; ŠEBÍK, M.; BERTO, F.; NÁHLÍK, L.; POKORNÝ, P.; HUTAŘ, P. Strategy of plasticity induced crack closure numerical evaluation. Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 2019, roč. 102, č. 1, s. 59-69. ISSN: 0167-8442.

MARCIÁN, P.; NARRA, N.; BORÁK, L.; CHAMRAD, J.; WOLFF, J. Biomechanical performance of cranial implants with different thicknesses and material properties: A finite element study. COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE, 2019, č. 109, s. 43-52. ISSN: 0010-4825.

RUBEŠ, O.; BRABLC, M.; HADAŠ, Z. Nonlinear vibration energy harvester: Design and oscillating stability analyses. MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING, 2019, č. 125, s. 170-184. ISSN: 0888-3270.

BÁRTA, J.; UZHEGOV, N.; LOŠÁK, P.; ONDRŮŠEK, Č.; MACH, M.; PYRHÖNEN, J. Squirrel Cage Rotor Design and Manufacturing for High-Speed Applications. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2019, roč. 66, č. 9, s. 6768-6778. ISSN: 0278-0046.

ŠEVEČEK, O.; BERTOLLA, L.; CHLUP, Z.; ŘEHOŘEK, L.; MAJER, Z.; MARCIÁN, P.; KOTOUL, M. Modelling of cracking of the ceramic foam specimen with a central notch under the tensile load. Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 2019, roč. 100, č. 1, s. 242-250. ISSN: 0167-8442.

HRSTKA, M.; PROFANT, T.; KOTOUL, M. Electro-mechanical singularities of piezoelectric bi-material notches and cracks. Engineering Fracture Mechanics, 2019, roč. 216, s. 106484. ISSN: 0013-7944.

ŠEBEK, F.; PARK, N.; KUBÍK, P.; PETRUŠKA, J.; ZAPLETAL, J. Ductile fracture predictions in small punch testing of cold-rolled aluminium alloy. Engineering Fracture Mechanics, 2019, roč. 206, č. 1, s. 509-525. ISSN: 0013-7944.

PROFANT, T.; HRSTKA, M.; KLUSÁK, J. An asymptotic analysis of crack initiation from an interfacial zone surrounding the circular inclusion. COMPOSITE STRUCTURES, 2019, roč. 208, č. 1, s. 479-497. ISSN: 0263-8223.

PEČ, M.; ZAPLETAL, J.; ŠEBEK, F.; PETRUŠKA, J. Low-Cycle Fatigue, Fractography and Life Assessment of EN AW 2024-T351 under Various Loadings. Experimental Techniques, 2019, roč. 43, č. 1, s. 41-56. ISSN: 0732-8818.

PEČ, M.; ŠEBEK, F.; ZAPLETAL, J.; PETRUŠKA, J.; HASSAN, T. Automated calibration of advanced cyclic plasticity model parameters with sensitivity analysis for aluminium alloy 2024-T351. Advances in Mechanical Engineering, 2019, roč. 11, č. 3, s. 1-14. ISSN: 1687-8140.

3. Publikační činnost OS Experimentální mechanika
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
Členové OS publikovali výsledky výzkumu:
v zahraničních impaktovaných a neimpaktovaných časopisech
na národních a mezinárodních konferencích
4. Publikační činnost odborné skupiny „Mechanika únavového porušování materiálu"
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
VEJVODA, S.: Problematik experimentálního stanovení kategorie detailu. In: Sborník příspěvků XXI. Konference Ocelové konstrukce 2019. 28.05.2019. Hotel Termál Mušov, Pasohlávky, s. 23 až 30. ISBN 978-80-89904-80-0.

VEJVODA, S.: Problematika experimentálního stanovení kategorie detailu svarového spoje. KONSTRUKCE, 18. ročník, 3/2019, s. 69 až 73, ISSN 1213-8762.

Kraus V., Kepka M., Doubrava D., Chvojan J.: Strength Analysis of Tramway Bogie Frame. In: Correia J., De Jesus A., Fernandes A., Calçada R. (eds) Mechanical Fatigue of Metals. Structural Integrity, vol 7. Springer, Cham. XIX International Colloquium on Mechanical Fatigue of Metals, 5. až 7. 9. 2018, Porto, Portugalsko.

Miloslav Kepka, Miloslav Kepka Jr., Jaroslav Václavík, Jan Chvojan: Fatigue life of a bus structure in normal operation and in accelerated testing on special tracks. Procedia Structural Integrity 17 (2019) 44–50. ICSI 2019 - The 3rd International Conference on Structural Integrity, 2.9. až 5.9. 2019, Funchal, Madeira, Portugalsko

Miloslav Kepka, Miloslav Kepka Jr., Jan Dzugan, Pavel Konopik: Practical notes for assessing the fatigue life of bodyworks of buses and trolleybuses. Procedia Structural Integrity 19 (2019) 595–603. Fatigue Design 2019 - 8th edition of the International conference on fatigue design, 20.11. až 21.11. 2019, Senlis, Francie

Jan Papuga, Adam Karkulín, Ondřej Hanžl, Maxim Lutovinov: Comparison of several methods for the notch effect quantification on specimens from 2124-T851 aluminum alloy. Procedia Structural Integrity 19 (2019) 405-414. Fatigue Design 2019 - 8th edition of the International conference on fatigue design, 20.11. až 21.11. 2019, Senlis, Francie

Jan Papuga, Lukáš Suchý, Milan Růžička: Mean shear stress effect built into the multiaxial fatigue strength estimation method of an integral type. MATEC Web of Conferences 300, 16010 (2019). ICMFF12 – The 12th International Conference on Multiaxial Fatigue and Fracture, 24. 6. – 26. 6. 2019, Bordeaux, Francie

Kuželka Jiří, Nesládek Martin, Lutovinov Maxim, Jurenka Josef, Růžička Milan, Rund Martin, Měšťánek Petr: Numerical simulations of fatigue crack growth in a steam turbine rotor blade groove. Procedia Structural Integrity 17 (2019) 780–787. ICSI 2019 - The 3rd International Conference on Structural Integrity, 2.9. až 5.9. 2019, Funchal, Madeira, Portugalsko

Nesládek Martin, Růžička Milan, Lutovinov Maxim, Kuželka Jiří, Procházka Radek, Rund Martin, Měšťánek Petr: Thermo-mechanical fatigue of a CrMo steel applicable to steam turbine shafts. Procedia Structural Integrity 19 (2019) 231–237. Fatigue Design 2019 - 8th edition of the International conference on fatigue design, 20.11. až 21.11. 2019, Senlis, Francie
5. Publikační činnost OS Mechanika nanomateriálů
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
Valtera. J., Kalous, T., Pokorny P., Batka O., Bilek M., Chvojka J., Mikes P., Kuzelova Kostakova E., Zabka P., Ornstova J., Beran J., Stanishevsky A. & Lukas D., Fabrication of dual-functional composite yarns with a nanofibrous envelope using high throughput AC needleless and collectorless electrospinning, Scientific Reports, 9:1801, 2019, https://doi.org/10.1038/s41598-019-38557-z, IF=4.122.


Stanishevsky, A., Yager, R., Tomaszewska, J. Binczarski, M., Maniukiewicz, W., Witonska, I., Lukas, D., Structure and mechanical properties of nanofibrous ZrO2 derived from alternating field electrospun precursors, Ceramics International, 45 (15), 18672-18682, 2019, ISSN: 0272-8842. (WoS) IF=3,45.

Vilamova, Z; Konvickova, Z; Mikes, P; Holisova, V; Mancik, P; Dobrocka, E; Kratosova, G; Seidlerova, J; Ag-AgCl Nanoparticles Fixation on Electrospun PVA Fibres: Technological Concept and Progress, Scientific Reports, Volume: 9, Article Number: 15520, DOI: 10.1038/s41598-019-51642-7, 2019, IF=4.5.

Lukasek, J; Hauzerova, S; Havlickova, K; Strnadova, K; Masek, K; Stuchlik, M; Stibor, I; Jencova, V; Rezanka, M, Cyclodextrin-Polypyrrole Coatings of Scaffolds for Tissue Engineering, Polymers, Volume: 11 Issue: 3, Article Number: 459, DOI: 10.3390/polym11030459, 2019, IF=3.54.
6. Publikační činnost OS Mechanika tekutin
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
3 články v impaktovaném časopise (SCOPUS, WoS).
2 články v recenzovaných časopisech (SCOPUS).
12 článků na mezinárodních konferencích (10 SCOPUS, 8 WoS).
7. Publikační činnost pobočky Plzeň ČSM
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
ROHAN, E., TURJANICOVÁ, J., LUKEŠ, V. The Biot-Darcy-Brinkman model of flow in deformable double porous media; homogenization and numerical modelling. Computers & Mathematics with Applications, 2019, roč. 78, č. 9, s. 3044-3066. ISSN: 0898-1221
(IF = 2,811, Q1)

TURJANICOVÁ, J., ROHAN, E., LUKEŠ, V. Homogenization based two-scale modelling of ionic transport in fluid saturated deformable porous media. Computers & Mathematics with Applications, 2019, roč. 78, č. 9, s. 3211-3235. ISSN: 0898-1221
(IF = 2,811, Q1)

CIMRMAN, R., LUKEŠ, V., ROHAN, E. Multiscale finite element calculations in Python using SfePy. Advances in Computational Mathematics, 2019, roč. 45, č. 4, s. 1897-1921. ISSN: 1019-7168
(IF = 1,638, Q1)

ROHAN, E., LUKEŠ, V. Homogenization of the vibro–acoustic transmission on perforated plates. Applied Mathematics and Computation, 2019, roč. 361, č. 15, s. Pages 821-845.
(IF = 3.092, Q1)

Dupal, D., Zajíček, M., Lukeš, V., 1D finite element for modelling of turbine blade vibration in the field of centrifugal forces, Applied and Computational Mechanics 13 (2) (2019).
8. Jan Papuga, Robin Arthur Healey: Who Should Bear Responsibility. Benchmarks in Fatigue Prediction
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
Příspěvek v Bulletinu ČSM No 1 (2019) pp. 18-43.

• Konference a semináře

Konference, kongres (50 a více účastníků) mezinárodní

1. Experimental fluid mechanics 2019
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Františkovy Lázně, Doba konání: 19.11.-22.11.2019
2. Engineering Mechanics 2019
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Svratka, Doba konání: 13.-16.5.2019
Pobočka Brno ČSM byla spolupořadatel konference s mezinárodní účastí.
25. ročník
3. Experimentální analýza napětí EAN 2019
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Luhačovice, Doba konání: 3.-6.6.2019, WWW: http://ean2019.experimentalni-mechanika.cz/
Hlavní pozornost odborné skupiny (OS) se soustředila na přípravu a organizaci 57. mezinárodní vědecké konference Experimentální analýza napětí EAN 2019. Konference se konala ve dnech 3. až 6. června v prostorách hotelu Harmonie v Luhačovicích a byla uspořádána ve spolupráci Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně a České společnosti pro mechaniku. Zúčastnilo se jí přes 130 účastníků z akademické sféry, výzkumných ústavů a firem. V rámci konference bylo předneseno 60 ústních prezentací (z toho soutěžních 15) a představeno 18 posterů. Byl vydán sborník rozšířených abstraktů a CD-ROM s příspěvky. Sborník je indexován v databázi Scopus.

ČSM podporuje zájem mladých vědeckých pracovníků o práci v oboru mechaniky a publikace výsledků jejich práce formou soutěže mladých vědeckých pracovníků do 35 let. Finanční a věcné ceny do soutěže věnovala ČSM a Organizační výbor konference. Ceny za nejlepší prezentaci a poster byly uděleny takto:
1. místo: Michal Král, Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s., (5000 Kč),
2. místo: Zdeněk Pošvář, Compotech Plus s.r.o., Sušice, (3000 Kč),
3. místo: Martin Dub, Fakulta strojní ČVUT v Praze, (1000 Kč).
4. Cancún, Mexiko: 16 Pan-American Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Doba konání: 17.-20.11.2019
I.Vaníček přednesl příspěvek “Geotechnical Engineering Education – focussed on geotechnical structure design and performance” + Invited Lecture “ Small dams – some case histories”.
5. 16th International Symposium on Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering and the 4th Conference on Imaging and Visualization
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: New York, Doba konání: 14.-16.8.2019
Vyzvaná přednáška:
Hynčík L.: Scalable human model for multi-modal safety
6. 17 European Conference on Geotechnical Engineering“ ISSMGE
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Rykjavik, Island, Doba konání: 29.8.-6.9.2019
Dr. M. Vaníček zde přednesl Invited Lecture „Geosynthetic reinforced retaining walls on ground improved soft soils”. Prof. I. Vaníček byl předsedou diskusní sekce.
7. 18th-GAMM-Seminar on Microstructures 2019
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: WIAS Berlin, Doba konání: 17.-19.1.2019
přednáška E. Rohan. „Homogenization of selfcontact in periodic porous fluid-saturated media.
8. 2nd International Symposium on Future Mobility Safety Science and Technology
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Plzeň, Doba konání: 17.-18.10.2019, WWW: http://symposium.ntc.zcu.cz
Organizace mezinárodní konference ve spolupráci Západočeské univerzity v Plzni (NTC a FAV), Tianjin University of Science and Technology a South China University of Technology.
9. 7th Internationale Conference on Advances in Skin, Wound Care and Tissue Engineering
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Copenhagen, Denmark, Doba konání: 25.9.-26.9.2019
Příspěvek: N. Asatiani, Analysis of drug release kinetics from electrospun-based nanofibrous wound dressings, page 38.
10. 8th edition of the International conference on fatigue design
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Senlis,Francie, Doba konání: 20.-21.11.2019
11. Automotive Safety Summit
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Shanghai, Doba konání: 15. – 16. 7. 2019
Hynčík L. (2019) Scalable human model for future mobility safety - vyzvaná přednáška.
12. CAE FORUM 2019
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Park Holiday Hotel – Praha Benice, Doba konání: 17. - 18. 10. 2019
13. CGE-2019 Conference
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Zielóna Góra, Doba konání: 10.-13.9.2019
I. Vaníček – Keynote Lecture „Transportation Geotechnics“.
14. CIVIL-COMP 2019
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Riva Del Garda, Italy, Doba konání: 16.-19.9.2019
přenášky:
E. Rohan: „Multicompartment Biot-Darcy-Brinkman models of flow in deformable double porous media.
E. Rohan: „Two-scale numerical modelling of fluid-saturated porous media undregoing large deformation with self-contact in micropores.
15. COMPLAS 2019
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Barcelona, Doba konání: 2.-6.9.2019
přednáška E. Rohan. „Multiscale modelling of liver perfusion
16. Computational Mechanics 2019
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Srní, Doba konání: 4.-6.11. 2019
Katedra mechaniky, FAV, ZČU v Plzni, pod záštitou děkanky FAV doc. Dr. Ing. Vlasty Radové, náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství a cestovního ruchu Mgr. I. Bartošové, České společnosti pro mechaniku, Českého národního komitétu IFToMM a společnosti CEACM uspořádala ve dnech 4. 11. - 6. 11. 2019 35. ročník konference s mezinárodní účastí „Computational Mechanics 2019“ (hotel Srní a Šumava, Srní, ČR). Této akce se zúčastnilo 112 účastníků a bylo předneseno 79 příspěvků včetně 4 plenárních přednášek. Rozšířené abstrakty většiny přednesených příspěvků byly publikovány v elektronickém sborníku „Computational Mechanics 2019 - Book of Extended Abstracts“. Vědecký garant konference: Jan Vimmr, organizační garant konference: Vítězslav Adámek.
17. Congress AAAFM - American Association for Advances in Functional Materials
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Los Angeles, USA, Doba konání: 17.-23.8.2019
přednáška E. Rohan. „Multiscale modelling of piezoelectric porous architectures for design of smeared peristaltic fluid pumps.
18. Danubia Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics - DAS 2019
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Parkhotel Plzeň, Doba konání: 24.-.27.9.2019*, WWW: https://das2019.zcu.cz/
Organizovala Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni pod záštitou ČSM.
36.ročník mezinárodní konference
Akce se zúčastnilo celkem 102 účastníků z ČR, SR, Japonsko, Indie, Austrálie, USA a bylo předneseno 82 příspěvků (vydán sborník abstraktů).
19. ICAS
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, WWW: http://www.icas.org
Ediční činnost, výhradně pod hlavičkou ČSM, je soustředěna v mezinárodním kongresu ICAS (International Council of the Aeronautical Science), který je nejvyšší úrovní mezinárodní prezentace výsledků ve vědě a výzkumu na světě pro oblast letectví.
ČSM je dlouhodobě národním zástupcem ČR v této organizaci.
Zástupcem ČR v orgánech ICAS je delegován od ČSM Letecký ústav VUT v Brně a v současné době ho zastupuje doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. ČR (ČSM) má zastoupení v Programme Committee ( prof. Ing. Antonína Píšťka, CSc. a doc. Ing. Jaroslava Juračky, Ph.D). V roce 2019 se uskutečnilo zasedání PC v australském Melbourne , kterého se zúčastnil Doc. Juračka. Jednání PC bylo zaměřeno na přípravu kongresu ICAS 2020, který je plánován v Číně v Šanghaji. Z ČR bylo podáno přibližně 5 příspěvků, které je možno považovat za aktivitu ČSM.
20. ICoNSoM 2019 - Int. Conf. on Nonlinear Solid Mechanics
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Roma, Italy, Doba konání: 16.-19.6.2019
přednáška:
E. Rohan: „Homogenization of the vibro-acoustic transmission on derforated plates with metamaterial effects.
21. ICSV 26th Int. Congress on Sound and Vibration
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Montreal, Doba konání: 7.-11.7.2019
přednáška:
E. Rohan: „Wave dispersion in fluids saturating periodic scaffolds; homogenization and Floquet-Bloch.
22. Inženýrská mechanika 2019
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná
23. Polymerní kompozity
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Tábor, Doba konání: 15.-16.5.2019
Tři členové výboru OS4 jsou členy organizačního výboru mezinárodní konference. Konference se zúčastnilo 96 odborníků z ČR, Slovenska, Maďarska (zástupci spolupracující asociace EMSz), Německa, Rakouska, Polska, Ukrajiny, Itálie, Anglie, Francie a Turecka. Bylo prezentováno 24 příspěvků - 2 plenární přednášky, 2 v sekci Konstrukce a výpočty, 7 v sekci Technologie a aplikace, 9 v sekci Materiály, vlastnosti, zkoušení a 4 v rámci firemních prezentací. V posterové sekci bylo představeno 5 prací z vysokých škol a výzkumných pracovišť.
24. Power System Engineering, Thermodynamics & Fluid Mechanics - 2019
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Plzeň, kongresové centrum Primavera, Doba konání: 11.-.13.6.2019
Konference Energetické stroje a zařízení, termomechanika & mechanika tekutin (ES 2018),pořadatel: Katedra energetických strojů a zařízení Fakulty strojní ZČU. Spolupořadatel: ÚT AVČR, ČSM, Doosan Škoda Power.
25. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky (SKMT 2019)
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Demänovská Dolina, hotel CHOPOK, Doba konání: 19.-21.6. 2019
26. The 12 th International Conference on Multiaxial Fatigue and Fracture
Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Bordeaux,Francie, Doba konání: 24.-26.6.2019
27. The 3rd International Conference on Structural Interity
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Madeira, Portugalsko, Doba konání: 2.-5.9.2019
28. Topical Problems of Fluid Mechanics
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: 20.-22.2.2019
29. Výpočtová mechanika 2019
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná
30. Waves 2019
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: TU Vienna, Doba konání: 25.-30.8.2019
přednáška:
E. Rohan: „Modelling of acoustic waves in fluid-saturated periodic scaffolds: Bloch wave decomposition and homogenization approaches".
31. Workshop on Computational Fatigue Analysis 2019
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: 2.-4.12.2019
Workshop spolupořádaný ČSM a FS ČVUT v Praze: 68 účastníků, 55 ČR, 1 Slovensko, 12 zahraničních.
32. XIX International Colloquium on Mechanics Fatigue of metals
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Porto, Portugalsko, Doba konání: 5.-7.9.2019

Konference, kongres (50 a více účastníků) národní

1. Ocelocé kontsrukce 2019
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Pasohlávky, Doba konání: 28.5.2019, Jazyky: český

Seminář, workshop (pod 50 účastníků) mezinárodní

1. 2nd WORKSHOP ON MECHANICS OF NANOMATERIALS
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Hejnice, Doba konání: 12.-.13.6.2019, WWW: https://etul.publi.cz/?book=895-2nd-workshop-on-mechanics-of-nanomaterials
ISBN 978-80-7494-496-3,

https://publi.cz/download/publication/895?online=1
2. WCFA-PHL 2019
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná
3. Workshop platformy ELGIP (European Large Geotechnical Institutes Platform)
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: 28.5.2019
V Praze byl organizován 28.5.2018 Workshop platformy ELGIP (European Large Geotechnical Institutes Platform) s názvem „Development and validation of numerical models“ s 2 příspěvky z české strany. Následující den byl na programu ELGIP Board Meeting.
4. Board Meeting platformy ELGIP
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Reykjavik, Island
V Reykjaviku se též konal Board Meeting platformy ELGIP + jednání Infra core group of ELGIP s vedením TC 202 ISSMGE – Transportation Geotechnics.
5. Meeting of the representatives of the European National Committees of ISSMGE
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná
I.Vaníček in the position as past vice-president ISSMGE for Europe.

Seminář, workshop (pod 50 účastníků) národní

1. Výpočty konstrukcí pomocí metody konečných prvků 2019
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Liberec, Doba konání: 21.11.2019, Jazyky: český
Udělena Cena ČSM za nejlepší příspěvek pro mladé vědce do 35 let: Ján Kopačka (UT AVČR).
24. ročník jednodenního semináře
2. Dynamické a rázové testování – firma IGITUR
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 28.3.2019, Jazyky: český
místo konání prostory TUL, Laboratoř experimentální mechaniky.
3. Semináře pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Jazyky: český
Realizovala Liberecká pobočka ČSM ve spolupráci s TUL např. s firmami Axima s.r.o., Hennlich aj.
4. DTDT ( Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2019)
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Jazyky: český
5. ES (Energetické stroje a zařízení, termodynamiky a mechaniky tekutin 2019)
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Jazyky: český
6. EVM (Experimentální a výpočtové metody v inženýrství 2019)
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Jazyky: český
7. Kompozity v letectví
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Jazyky: český
jednodenní seminář konaný ve VZLÚ
8. Kompozity v teorii a praxi
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 21.11.2019, Jazyky: český
Odborná skupina MKMK České společnosti pro mechaniku s podporou firmy Latecoere Czech Republic, s.r.o. a Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR v.v.i. uspořádala dne 21.11.2019 v pořadí již jedenáctý celodenní seminář z cyklu „Kompozity v teorii a praxi“ tentokrát na téma " Spojování kompozitů“.
Na programu bylo pět odborných přednášek. Semináře se zúčastnilo 45 účastníků z řad členů i nečlenů ČSM. Většinu z nich tvořili mladí lidé z celkem pěti vysokých škol, sedmi výzkumných ústavů a dalších podniků. Většina přednášejících byli členové ČSM.
9. NaNo Makro Mechanika 2019
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Jazyky: český
Experimentální skupina Katedry mechaniky Fakulty stavební ČVUT v Praze pořádala studentskou konferenci Nano Makro Mechanika 2019.
10. Odborné semináře na katedře Stavební fakulty ČVUT v Praze
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Jazyky: český
Na seminářích přednášejí přední odborníci z tuzemska i ze zahraničí. Všichni zájemci o tyto přednášky jsou vítáni. Informace o připravovaných (i uskutečněných) přednáškách lze nalézt na webových stránkách katedry mechaniky.
11. TPFM (Topical Problems of Fluid Mechanics 2019)
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Jazyky: český
12. Týdenní seminář prof. M. Jiráska. Modelling of Localized Inelastic Deformation
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: září, Jazyky: český

• Pořádané akce

Přednáška

1. Jiří Labaj: Vibrodiagnostika v elektrárnách
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 20.3.2019
2. Jan Novák: Využití hlukových analýz ve vibrodiagnostice
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 27.3.2019
3. prof. K.C.Park: Cyklus přednášek z nelineární dynamiky pro studenty magisterského programu Inženýrská mechanika
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: duben
4. Antonio J. Gil (ZCCE Swansea): A new framework for large strain electromechanics based on Convex Multi-Variable strain energies
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
5. Jakub Šístek (Matematický ústav AV ČR, Praha): A parallel multilevel domain decomposition solver and its application to adaptive finite element method
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 3.4.2019
6. Aplikace lepených spojů v letecké a kosmické technice
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
7. José González (Universidad de Sevilla, Spain): Application of the method of localized Lagrange multipliers to the partitioned solution of large-scale structural dynamic systems: The AFETI algorithm
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 9.12.2019
8. David Ryckelynck (Mines ParisTech): Computer vision with error estimation for reduced-order modeling of macroscopic mechanical tests
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
9. Decomposition of waves, stresses and forces in rotating disks
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
10. prof. Tasnim Hassan: Development of a multiaxial miniature testing system with high temperature and insitu scanning electron microscope
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 3.6.2019
11. Ondřej Jiroušek (Fakulta dopravní, ČVUT, Praha): Digital image correlation: from static tests to X-ray tomography and high strain-rate loading
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 2.10.2019
12. Tom de Geus (EPFL): Does inertia induce stick-slip friction?
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
13. Tomáš Roubíček (Ústav termomechaniky AV ČR, Praha): Dynamical damage and phase-field fracture models
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 9.1.2019
14. Zdeněk P. Bažant (Northwestern University): Fishnet Statistics for Quasibrittle Materials
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
15. Geometrie konečných deformací a časová inkrementální analýza deformačních procesů
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
16. Tomáš Fíla (Fakulta dopravní, ČVUT, Praha): High Strain-rate Experiments Using Hopkinson Bar: Application on Cellular Metals and Additively Manufactured Auxetic Structures
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 2.10.2019
17. Petr Henyš (TU Liberec): Homogenization and multi-scale modeling with arbitrary finite element meshes of represtantative volume elements
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
18. E. Rohan: Homogenization of selfcontact in periodic porous fluid-saturated media
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
18th-GAMM-Seminar on Microstructures 2019, WIAS Berlin, (January 17-19, 2019) Berlin, Germany.
19. E. Rohan: Homogenization of the vibro-acoustic transmission on derforated plates with metamaterial effects
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
ICoNSoM 2019 - Int. Conf. on Nonlinear Solid Mechanics, Roma, Italy, June 16-19, 2019.

20. Lepené spoje - analytické a experimentální metody
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
21. Lepení polymerních materiálů
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
22. Wing Kam Liu (Northwestern University): Mechanistic Machine Learning Methods for Mechanical Science and Design/Optimization of Lightweight Material Systems
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
23. prof. K.C.Park: Method of Localized Lagrange Multipliers and its Recent Applications
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 25.4.2019
24. • Kwang-Chun Park (Center for Aerospace Structures, University of Colorado, Boulder, USA): Method of Localized Lagrange Multipliers and its Recent Applications: Multi-Physics, Reduced-Order Modeling and Uncertainty Quantification
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 25.4.2019

25. E. Rohan: Modelling of acoustic waves in fluid-saturated periodic scaffolds: Bloch wave decomposition and homogenization approaches
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
Waves 2019, TU Vienna, August 25–30, 2019
26. Ing. Marek Šebík, SVS FEM s.r.o.: Modelování v prostředí ANSYS SpaceClaim Direct Modeler
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 19.9.2019
27. Ing. Laszlo Iván, Ph.D.,SVS FEM s.r.o.: Možnosti síťování v programu ANSYS
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
28. Emma La Malfa Ribolla (CTU, formerly University of Palermo, Italy): Multi-scale computational homogenization for the analysis of masonry structures
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
29. E. Rohan: Multicompartment Biot-Darcy-Brinkman models of flow in deformable double porous media
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
CIVIL-COMP 2019, 16-19 September 2019, Riva Del Garda, Italy
30. E. Rohan: Multiscale modelling of liver perfusion
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
v rámci konference COMPLAS 2019, Portugalsko
31. E. Rohan: Multiscale modelling of piezoelectric porous architectures for design of smeared peristaltic fluid pumps
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
v rámci Congress AAAFM, Los Angeles
32. Yannis F. Dafalias (University of California at Davis/National Technical University of Athens/Ústav termomechaniky AV ČR): Non-coaxiality between two tensors: Application to stress rate decomposition and non-coaxial invariants
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 13. listopad 2019

33. Numerical and experimental investigation of compressible viscous fluid in minichannels
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
34. Overview of absolute nodal coordinate formulation and usage of recently formulated finite elements
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
35. Přednášková činnost OS Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
Mezi nejvýznamnější lze zařadit přednášky s mezinárodní účastí na 35. konferenci COMPUTATIONAL MECHANICS 2019 v Srní, 26th Workshop of Applied Mechanics v Praze, Polymer Composites 2019 v Táboře a na jednodenním semináři Kompozity v letectví konaném ve VZLÚ.
36. Přednášky pro členy ČSM a odbornou veřejnost (organizace Plzeňská pobočka)
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
Lemaire T. (Université Paris-Est Créteil, Frnace): Mechanomics, Poromechanics and Transport Phenomena across Scale in Bone Tissue. Plzeň, 30. dubna 2019.

Gierczycka D. (University of Waterloo, Canada): Development of New Tools for Innovation in Football Helmet Design. Plzeň, 15. května 2019.

Mirehei S. M. (University of Tehran, Iran): Multiscale Modelling of Forced Convection in Porous Media. Plzeň, 17. května 2019.
Hajžman M. (ZČU, FAV KME): Dynamika rotujících mechanických systémů s aplikacemi. Plzeň, 28. května 2019.

Stingl M. (Friedrich-Alexander-University Erlanger-Nürbrg, SRN): A new Stochastic Descent Method for the Efficient Solution of Structural Optmization Problems with Infinitely Many Load Cases. Plzeň, 30. května 2019.

Stingl M. (Friedrich-Alexander-University Erlanger-Nürbrg, SRN): The Sequential Global Programming Approach for Discrete Material Optimization with Applivations in Mechanics and Electromagnetics. Plzeň, 13. června 2019.

Dimitrovová Z. (Universidade de Lisboa, Portugal): Semi-analytical Approaches to Vibrations Induced by Moving Loads. Plzeň, 18. června 2019.

Mirehei S. M. (University of Tehran, Iran): Modelling and Simulations of Heat and Fluid Flow inside Heterogeneous Media and Investigation of Numerical Diffusion in Incompressible Flow Modeliing usin OpenFoam. Plzeň, 9. října 2019.

Khrabustovskyi A. (Technische Universität Graz, Austria): Periodic Media with Predefined Spectral Gaps. Plzeň, 22. listopadu 2019.
37. K. C. Park (University of Colorado, USA): Recent Advances in Wave Propagation and Large-Step Transient Analysis Procedures
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 23.9.2019
38. Hynčík L.: Scalable human model for future mobility safety
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
Vyzvaná přednáška na Automotive Safety Summit.
39. Hynčík L.: Scalable human model for multi-modal safety
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: New York, Doba konání: 14.-16.8.2019
Vyzvaná přednáška na 16th International Symposium on Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering and the 4th Conference on Imaging and Visualization.
40. Zuzana Dimitrovová (Universidade Nova, Lisbon, Portugal): Semi-analytical approaches to vibrations induced by moving loads
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
41. Michel Arrigoni (ENSTA Bretagne, Brest, Francie): Shock wave propagation in complex media: an experimental contribution to dynamic behavior of materials at very high strain rates
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 10.6.2019
42. Miloslav Okrouhlík (Ústav termomechaniky AV ČR, Praha): Stress waves and people in the Institute of Thermomechanics
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 12.6.2019
43. Eric Garner (TU Delft): Stress-inducing compliant mechanism design for total hip arthroplasty via multi-scale topology optimization
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
44. Petr Krysl, (University of California, San Diego, USA): The Energy-Sampling Stabilization of Nodally Integrated Continuum Elements for Dynamic Analyses
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 22.10.2019

45. Jiří Náprstek (Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, Praha): Theoretical and implementation problems of the multi-dimensional Fokker-Planck equation analysis using the Finite Element Method
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 13.2.2019
46. Alexander Mielke (Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics/ Humboldt University Berlin, Berlin, Germany): Thermodynamical modeling via GENERIC: from quantum mechanics to semiconductor devices
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 21.3.2019
47. Pavel Trávníček (CTU in Prague): Transport of chlorides in reinforced concrete
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
48. Ján Kopačka (Ústav termomechaniky AV ČR, Praha): Twin mortar method-a new unbiased mesh tying formulation
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 23.9.2019
49. E. Rohan: Two-scale numerical modelling of fluid-saturated porous media undregoing large deformation with self-contact in micropores
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
50. prof. Jacques Besson: Use of mini-specimens to study ductile failure of Engineering materials
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 4.11.2019
51. Petr Krysl (University od California San Diego): Using a priori model reduction for the FEM to quickly approximate free-vibration response of solids
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
52. Vibration suppression and shape change of thin plate by clusters of actuators
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
53. Peter Grassl (University of Glasgow): Virtual laboratory for reinforced concrete
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
54. Ing. Tereza Čiháková – Hamouzová, PhD.: Výzkum vlivu krátkých výztužných vláken na mechanicko-fyzikální vlastnosti popílku
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
V rámci konference Zakládání staveb Brno 2019 byla přednesena přednáška vítěze ceny Prof. Z. Bažanta, určenou pro mladé geotechniky.
55. E. Rohan: Wave dispersion in fluids saturating periodic scaffolds; homogenization and Floquet-Bloch
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
ICSV 26th Int. Congress on Sound and Vibration, Montreal, July 7-11, 2019.

56. Základní otázky lepení
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná

Akce pro školy

1. Workshop pro žáky ZŠ Růžodol Liberec 8. třída 10/2019
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: laická, Jazyky: český
organizovala Liberecká pobočka ČSM
2. Workshop pro žáky ZŠ Jedličkův ústav Liberec 6. třída 11/2019
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: laická, Jazyky: český
organizovala Liberecká pobočka ČSM
3. Exkurze pro studenty VOŠ a SPŠ Jičín 11/2019
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: laická, Jazyky: český
4. MechCamp – Letní škola mechaniky 2019
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: laická, Místo konání: Plzeň, Doba konání: 4.-6.9.2019, Jazyky: český
Účast: 30 studentů středních škol. Letní škola je pořádána pro podporu zájmu o technické vzdělávání.
5. Příprava Workshopů pro studenty středních škol Libereckého kraje ve spolupráci s Libereckým krajem
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: laická, Jazyky: český

Soutěž

1. Soutěž o Cenu prof. Babušky
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 19.12.2019
26. ročník, slavnostní vyhlášení dne 19. prosince 2019
2. Cena Z.P. Bažanta pro Inženýrskou mechaniku
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
3. Soutěž akademika Bažanta
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
4. DTDT ( Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2019)
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
5. EAN (Experimentální analýza napětí 2019)
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
6. ES (Energetické stroje a zařízení, termodynamiky a mechaniky tekutin 2019)
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
7. EVM (Experimentální a výpočtové metody v inženýrství 2019)
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
8. TPFM (Topical Problems of Fluid Mechanics 2019)
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
9. VKMKP (Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2019)
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná

Ostatní akce

1. Pravidelný seminář odborné skupiny „Mechanika nanomateriálů“
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
Pravidelný seminář (pátky 12:30, Technická univerzita v Liberci, budova C):
•Krystalinita polymerů se zaměřením na stupeň krystalinity PCL nanovláken, D. Lukáš
•Krystalinita PCL – dlouhodobé testy chladné rekrystalizace a biodegradabilita, V Jenčová
•Difúze funkcionalizačních látek z nanovlákenné hmoty, P. Mikeš
•Srovnání experimentálních dat s teoretickou předpovědí difúze funkcionalizačních látek z nanovlákenné hmoty, N. Asatiani
•Samoorganizave mikrovláken z krátkých peptidů ve vodném prostředí, N. Asatiani
•Mechanická separace buněčných typů a druhů pomocí funkcionalizovaných nanovláken, J. Homer (Astan University, GB)
•Funkcionalizace nanovláken přírodními látkami, N. Banthip (Ramajangala University of Technology-RMUTT, Thanyaburi, Thailand)
2. Obhájené bakalářské práce - odborná skupina „Mechanika nanomateriálů“
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
Autor práce: Mikule, Jaroslav
Název práce: Kompozitní nanovlákenné nitě pro lékařské použití; Composite nanofiber threads for medical use
Studijní program: B3942 Nanotechnologie
Studijní obor: Nanomateriály
Vedoucí bakalářské práce: prof. RNDr. David Lukáš, CSc.
3. „Otevřená laboratoř“ pro studenty a zaměstnance Technické univerzity v Liberci
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 13.2.2019
exkurze v laboratořích fakulty
4. Členství v oborových radách a habilitačních komisích
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
Členové OS4 byli také členy v oborových radách a habilitačních komisích fakult ČVUT a TUL, pracovali jako posuzovatelé a recenzenti celé řady habilitačních a disertačních prací.
5. Den firem FSI VUT v Brně
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 14.3.2019, WWW: http:// https://www.fme.vutbr.cz/clanky/clanek/66221
K navázání kontaktů mezi studenty Inženýrské mechaniky a potenciálními zaměstnavateli z brněnského regionu pak byl zorganizován Den firem, jehož 20. ročník se na FSI VUT v Brně konal tradičně v březnu 2019. Zúčastnilo se ho přes 60 firem s nabídkou stipendií, projektů a pracovních míst pro studenty v oblastech odpovídajících studijnímu profilu mechaniky.
6. Den otevřených dveří na FSI VUT v Brně
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 25.1. a 6.12.2019, WWW: https://www.fme.vutbr.cz/studuj/dvere
Studenti středních škol se mohli seznámit nejen s nabídkou inovovaných oborů na FSI, ale byla jim prezentována i velmi zajímavá perspektiva uplatnění v technických oborech po ukončení VŠ v praxi i ve výzkumných centrech fakulty. Členové ČSM patřili ke spoluorganizátorům akce a k propagaci mechaniky mezi potenciálními zájemci o studium přispěli zejména samostatnou prezentací a předvedením laboratoří ústavu mechaniky.
7. Exkurze ve firmě Robert Bosch
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: České Budějovice
8. Externí pedagogové
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
Členové OS4 pracují také jako externí pedagogové například na ČVUT nebo odborní školitelé v průběhu zpracování bakalářských, diplomových a disertačních prací vysokoškolských studentů a podílejí se na přípravě mladých specialistů v oboru kompozitních materiálů a konstrukcí.
9. Letní škola mechaniky kompozitních materiálů a konstrukcí
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: hotel Kleis, Cvikov, Doba konání: 11.-13.9.2019
6. ročník
Zúčastnilo se cca 40 účastníků. Spolupořadatel ČVUT a ČSM.
Garanti kurzu: prof. V. Laš , prof. M. Růžička, prof. M. Šejnoha.
Organizační zabezpečení: Ing. Kristek, Ph.D.
10. Mezinárodní aktivity
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
Hynčík L. - hostující profesor na Tianjin University of Science and Technology na období 2019 – 2022 a člen akademické rady mezinárodního centra International Research Association on Emerging Automotive Safety Technology na Tianjin University of Science and Technology na období 2019 – 2022
Hynčík L. – člen edičních rad časopisů International Journal Vehicle Safety – handling editor (https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijvs) a Automotive Innovations
Zeman, V. - člen redakční rady „Journal of theoretical and Applied Mechanics“.
11. Mezinárodní mechatronická letní škola
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 2.-7.9.2019, WWW: http://mechlab.fme.vutbr.cz/imss/
12. Navrhováním stavebních konstrukcí
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
V roce 2019 členové odborné skupiny prováděli také řadu normotvorných činností souvisejících s navrhováním stavebních konstrukcí. V poslední době zejména implementování evropských norem pro navrhování stavebních konstrukcí (tzv. eurokódů) do soustavy českých technických norem. Zúčastnili se více než deseti mezinárodních zasedání odborných skupin. Zpracovali řadu podkladů pro revize norem a jsou členy mezinárodních panelů pro tvorbu nových evropských a mezinárodních norem.
13. Návštěvy spolupracujících průmyslových podniků a ústavů
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
Speciálně pro studenty s hlubším zájmem o mechaniku pak byly organizovány návštěvy spolupracujících průmyslových podniků (ŽĎAS, Robert Bosch) a ústavů (Ústav fyziky materiálů AV ČR, Brno).
14. Noc vědců
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 27.9.2019, WWW: https://www.facebook.com/UMTMB/videos/700188003832718/
Je organizována v prostorách brněnského Technického muzea, volně otevřeného veřejnosti do pozdních nočních hodin. Propagace mechaniky mezi nejširší veřejností všech věkových kategorií je patrná z krátkého videa zde: https://www.facebook.com/UMTMB/videos/700188003832718/. Mechanika zde byla zastoupena několika stanovišti s postery, videoprezentacemi a fyzickými ukázkami zajímavých technických děl z produkce Ústavu mechaniky FSI VUT v Brně.
Pobočka ČSM připravila stánek pro popularizaci experimentální mechaniky.
15. Organizační a pořadatelská činnost OS Technické mechaniky
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
Organizační a pořadatelské činnosti OS Technická mechanika je možné shrnout do oblastí:

1)Organizování dvou konferencí ve vzdělávací sféře na úrovni vysokých škol (přednášky, vedení SVOČ a výzkumných projektů, vedení kvalifikačních prací atd.)
2)Organizování populárně naučných přednášek pro střední školy
3)Organizace a hodnocení soutěže studentské odborné činnosti na středních školách
4)Vedení několika středoškolských studentů pro účast v SOČ a při závěrečných pracích na střední škole.
16. Podpora mladých vědeckých pracovníků v doktorském studiu
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
V Kloknerově ústavu ČVUT a na Katedře stavební mechaniky Stavební fakulty ČVUT je vychovávána celá řada mladých vědeckých pracovníků v doktorském studiu v programu Stavební inženýrství v oborech teorie konstrukcí a stavební mechaniky. V průběhu roku 2019 se připravovaly aktualizace studijních programů a jednotlivých předmětů, jsou zaváděny i předměty nové. Reakreditace doktorských programů byla posunuta o několik let. Do roku 2024 lze provádět doktorské studium podle dosavadních dokumentů.
17. Popularizační přednášky
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
členové OS TM pořádají každoročně populární přednášky pro střední školy s cílem získat pro obor další lidi
18. Prezentace českého leteckého průmyslu a ve vědě a výzkumu
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
Členové ČSM Odborné skupiny Letectví jsou výraznými osobnostmi při prezentaci českého leteckého průmyslu a ve vědě a výzkumu v účasti na velkém množství konferencí, seminářů a vědeckých konferencí a v publikační činnosti.
19. Ing. Michal Bečvář a Ing. Aleš Dočkal, Ph.D. (Bosch, s.r.o.): Přednášky pro studenty specializace Inženýrská mechanika na téma Návrh experimentu a Měření hluku
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
• na téma Návrh experimentu a Měření hluku, kterou přednesli zástupci firmy Bosch, spol. s r. o. Ing. Michal Bečvář a Ing. Aleš Přednášky pro studenty specializace Inženýrská mechanikaDočkal, Ph.D.
20. Příprava 17. kapitoly Geomechanika
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
Členové OS Geomechanika byli též aktivní při přípravě 17 kapitoly Geomechanika pro konferenci ve Svratce.
21. Setkání OS Experimentální mechanika
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: 5.12.2019
Zasedání se uskutečnilo na Ústavu mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, Fakulty strojní ČVUT, Technická 4, 16607 Praha 6 – Dejvice. Cílem setkání bylo hodnocení konference EAN2019, příprava konference EAN2020, byly podány informace o konferenci DANUBIA – ADRIA a v další diskusi byla hodnocena činnost skupiny a její směřování do budoucna.
22. Spolupráce kateder technických vysokých škol v ČR a OS Experimentální mechanika s Technickou univerzitou v Košicích a dalšími vysokými školami na Slovensku, v Polsku,Rakousku a Německu
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
23. Týdenní kurz pokročilé mechaniky v cizině i doma
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
Pořádá katedra stavební mechaniky.Pořádání těchto kurzů má již dlouholetou tradici (od roku 2004).
24. Účast na odborných konferencích doma i v zahraničí
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
Členové odborné skupiny se zúčastňují odborných konferencí nejen v zahraničí, ale i doma a přednášejí na nich výsledky své vědecké práce a dále pak formou přednášek informují zájemce o průběhu mezinárodních konferencí a zasedání mezinárodních organizací zejména IABSE, RILEM, JCSS, fib a dalších. Výsledky výzkumu členů odborné skupiny jsou publikovány v tuzemských i zahraničních odborných časopisech.
25. Vedení diplomových a bakalářských prací
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
Řada členů OS TM se podílí na zvyšování kvalifikace studentů vedením diplomových a bakalářských prací a jsou školiteli studentů doktorského studia. Současně vykonávají funkce oponentů kvalifikačních prací včetně habilitačních a komisí pro habilitační a profesorské řízení.
26. Vedení studentských prací studenty Gymnázia F. X. Šaldy
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
téma Viskoelastické vlastnosti čokolády, soutěž SVOČ
27. Vypracování expertních posudků pro státní orgány a oponentní posudky přihlášek projektů TAČR a MPO ČR
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná

• Mezinárodní aktivity

Kolektivní členství v mezinárodních společnostech

1. IFToMM
prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc.:
– člen komise Linkages and Mechanical Controls IFToMM
– člen Národního výboru IFToMM

prof. RNDr. Jan Šklíba, CSc.:
– člen Národního výboru IFToMM

Doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D. - místopředseda nádorního komitétu

doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D.
– člen komise Linkages and Mechanical Controls IFToMM

doc. Ing.Hynčík Luděk, Ph.D.
- člen
2. Who’s Who in Mechanical Engineering v USA
prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc.:
– člen společnosti Who’s Who in Mechanical Engineering v USA
3. SPINA
Prof. Ganev je členem Evropské skupiny Měření a interpretace napětí (SPINA), která je organizována kolegy z Polska.
4. Členství OS Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí
Členové OS jsou aktivní také v komisi ISO TC 61 - Plasty a v obdobné komisi TNK 52 TNK 138 a TNK 31 při České agentuře pro standardizaci v Praze a v oborovém panelu P104 "Stavební materiály a architektura" Grantové agentury ČR.
5. DANUBIA-ADRIA
WWW: https://das.tuwien.ac.at/about-das/scientific-committee/
Prof. Plánička a prof. Růžička jsou členy a prof. Holý je čestným členem výboru,
doc. Zemčík zastává na období 2019-2020 pozici prezidenta vědecké komise společnosti.

Účast na zasedání Danubia-Adria Society on Experimental Methods (DAS), září 2019 v Plzni.
6. DVM
Miloslav Kepka (Deutscher Verband für Materialforschung und –prüfung e.V., německá společnost pro materiálový výzkum a vývoj)
7. EARPA (European Automotive of Research Partners)
WWW: http://www.earpa.eu
Hynčík, L. - zástupce ZČU v EARPA
8. ESB
Alena Jonášová (European Society of Biomechanics)
9. EUROMECH
Jan Vimmr, Vladimír Zeman
10. FISITA (Fédération Internationale des Sociétés dIngénieurs des Techniques de lAutomobile
WWW: http://www.fisita.com)
Hynčík L. - viceprezident pro vzdělání
11. GAMM
Jan Dupal, Eduard Rohan, Josef Rosenberg, Vladimír Zeman
12. Prof. Ganev - člen vědeckých výborů
Prof. Ganev je členem vědeckého výboru konferencí International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2018 a International Scientific Conference UNITECH 2018.
13. SAMPE(Society for Advancement Material and Process Engineering)

Členství ve struktuře mezinárodních organizací (za společnost)

1. ICAS (International Council of the Aeronautical Sciences)
WWW: http://www.icas.org
Rošiřování znalostí a usnadňování spolupráce v aeronautice. Každé dva roky organizuje mezinárodní kongres věnovaný aspektům aeronautiky, technologie a aplikacím jak v civilním tak i ve vojenském prostředí.
2. EAEE ((European Association for Earthquake Engineering)
WWW: http://www.eaee.boun.edu.tr/
Podporuje spolupráci mezi vědci oboru seismického inženýrství se záměrem podpory výzkumu v oboru zemětřesení. Přispívá a podporuje přidružený výzkum a výukové činnosti, hraje aktivní roli při sledování zemětřesení v Evropě a při stanovování modelů popisujících šíření účinků zemětřesení.
3. IUTAM (International Union of Theoretical and Applied Mechanics)
WWW: https://iutam.org/
Podpora spolupráce, výzkumu a výukové činnosti mezi vědci příslušného oboru. Zajišťuje nejen přenos informace o pořádaných konferencích, seminářích a letních školách, ale též osobní styk mezi českou a mezinárodní vědeckou komunitou. Ten je důležitý při sjednávání výměny studentů, ale i při navazování styků, z nichž se rodí náměty pro meinárodní grantové projekty.
4. IAWE (International Association for Wind Engineering)
WWW: http://www.iawe.org/
Mezinárodní asociace pro větrné inženýrství (IAWE) podporuje mezinárodní spolupráci mezi vědci, inženýry a dalšími odborníky za účelem rozvoje znalostí v široké oblasti větrného inženýrství.
Větrné inženýrství je racionální zpracování interakcí mezi větrem v atmosférické mezní vrstvě a člověkem a jeho prací na povrchu Země. Jedná se o multidisciplinární záležitost týkající se vícečetných témat.
5. IFToMM (International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science
WWW: http://iftomm.net/
Podpora spolupráce, výzkumu a výukové činnosti mezi vědci příslušného oboru. Zajišťuje nejen přenos informace o pořádaných konferencích, seminářích a letních školách, ale též osobní styk mezi českou a mezinárodní vědeckou komunitou. Ten je důležitý při sjednávání výměny studentů, ale i při navazování styků, z nichž se rodí náměty pro meinárodní grantové projekty.

• Projekty

Projekty RVS finančně podpořené AV ČR

1. Přednášková a popularizační činnost společnosti
Zpráva o realizaci: Přednášky splnily svůj účel, bylo realizováno více než 12 přednášek, na kterých přednášeli pracovníci z oboru. Zájem o přednášky byl nejen z řad pracovníků z ústavů a škol, ale i studentů a mladých vědeckých pracovníků. , Splnění cíle: Cílem této činnosti je přispívání ke zvyšování odborné úrovně v teoretické i experimentální mechanice, podporování rozvoje vědního oboru mechaniky, rozvíjení a prohlubování spolupráci svých členů. Přednášky cíl splnily.
2. Vydavatelská a ediční činnost související s Bulletinem České společnosti pro mechaniku
Zpráva o realizaci: Společnost vydává časopis Bulletin České společnosti pro mechaniku 3x ročně a je určen pro členy Společnosti.Časopis informuje o životě Společnosti, přináší odborné i populární články z oboru,informuje o konferencích a seminářích. , Splnění cíle: Vydáváním Bulletinu je splněn cíl určený pro členy Společnosti, kterým informuje a vzdělává své členy. Bulletin má dlouholetou tradici, vychází již od roku 1966.
3. Soutěž mladých pracovníků v oboru počítačových věd a oboru mechaniky
Zpráva o realizaci: Společnost vypsala za rok 2019 soutěž mladých pracovníků a studentů o nejlepší práci v oboru počítačových věd, Cena prof. Babušky. Dále soutěž Cena akademika Bažanta, soutěž na konferenci Experimentální a výpočtové metody v inženýrství, soutěž na semináři Dynamika tuhých a deformovatelných těles. Vítěze odměnila a vyznamenala. , Splnění cíle: Cíl byl naplněn pořádáním soutěží,odměněním a vyznamenáním vítězů soutěží.
4. Vyhodnocení a ocenění příspěvků mladých pracovníků do 35 let v oboru aplikovaná mechanika
Zpráva o realizaci: Realizací Vyhodnocení a ocenění příspěvků mladých pracovníků do 35 let v oboru Aplikovaná mechanika, umožnila prezentovat výsledky mladých pracovníků své vědecko-výzkumné práce. , Splnění cíle: Záměr byl splněn, protože motivuje a podporuje tyto pracovníky do 35 let v jejich vědecko-výzkumné činnosti v náročném oboru Aplikovaná mechanika.

Projekty jiné

1. Spolupráce pobočky Liberec ČSM na řešení projektů
Podíl: vedlejší, Význam: střední
V následujících vybraných projektech členové liberecké pobočky ČSM byly v roce 2019 řešiteli nebo spoluřešiteli:

Národní centrum kompetence STROJÍRENSTVÍ, (2019-2020, TAČR)
Projekt Hybridní materiály pro hierarchické struktury, (2018-2022, OPVVV Excelentní výzkum MŠMT).
Klasické a elektronické vačkové mechanismy pro pokročilé aplikace v průmyslu (2017-2020, MPO).
Modulární řada zásobníků nástrojů obráběcích strojů (2017-2019, MPO).
Vývoj efektivní technologie valchování při výrobě klobouků (2016-2019, MPO).
Vysoce efektivní tryskový tkací stroj pro výrobu perlinkových tkanin (2016-2019, MPO).
Výzkum a vývoj speciálních konfekčních průmyslových šicích strojů nové generace (2016-2019, MPO).
2. Centrum kompetence (Centrum výzkumu a experomentálního vývoje spolehlivé energetiky
Podíl: vedlejší, Význam: střední
spolupráce členů odborné skupiny Technická mechanika
3. CEN250/TC7
Podíl: vedlejší, Význam: střední
Zapojení v „project team“ pro přípravu druhé generace Eurokódu 7 Geotechnical Design.
4. Evropské projekty - spolupráce Plzeňské pobočky
Podíl: vedlejší, Význam: střední
OP VaVpI: NTIS – Nové technologie pro informační společnost, CTPVV – Centrum technického a přírodovědného vzdělávání a výzkumu, RTI – Regionální technologický institut, CENTEM – Centrum nových technologií a materiálů.
OP VVV, projekt ITI, AMTMI – Aplikace moderních technologií v medicíně a průmyslu (2018 – 2022).
5. H2020
Podíl: vedlejší, Význam: střední
Řešitel/spoluřešitel:
Spoluřešitel TUL
Ing. Petr Mikeš, Ph.D.

Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou, výzkumnou, uměleckou a další tvůrčí činnost v příslušné oblasti vzdělávání:

Marie Skłodowska-Curie Actions, Research and Innovation Staff Exchange (RISE), Call: H2020-MSCA-RISE-2019, MEDIPOL (“Molecular Design of Polymers for Biomedical Applications”), MEDIPOL is an integrated 4-year program of knowledge transfer and networking:
Řešitelé: Aston University, UK (Aston), i+Med S. Coop, Spain (i+Med), Technical University of Liberec, Czech Republic (TUL), Chiang Mai University, Thailand (CMU), Naresuan University, Thailand (NU) and Mae Fah Luang, Thailand (MFU).

Zdroj: A

Období: 2019-2022

6. Menší projekty pro řešení problémů průmyslových firem a podniků
Podíl: vedlejší, Význam: střední
Engie, ŠKODA Doosan, Vítkovice Machinery a.s., Comtes FHT a.s., ŠKODA Transportation, atd.
spolupráce OS Technická mechanika
7. Projekt problematiky vysokohodnotného betonu
Podíl: vedlejší, Význam: střední
V Kloknerově ústavu se řeší v rámci projektu problematika vysokohodnotného betonu. Nejnovější výzkum se týká metodiky vytváření konstrukčních prvků na 3D tiskárnách. Jde zejména o návrh vhodných betonových směsí.
8. Spolupráce OS4 při řešení projektů
Podíl: vedlejší, Význam: střední
Členové OS4 byli řešitelé a spoluřešitelé jednoho projektu v rámci programu TRIO (MPO ČR), dvou projektů v rámci programu Horizon 2020 EU a jednoho projektu pro ESA.
9. Spolupráce pobočky Plzeň ČSM na řešení projektů
Podíl: vedlejší, Význam: střední
TE01020068 Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky (projekt centra kompetence).
TA04030689 Vývoj systému aktivní kapoty automobilu s ohledem na rozmanitost lidské populace a implementace biomechanického modelu lidského těla.
TD020094 Využití senzoriky pro zefektivnění péče o stárnoucí a hendikepovanou populaci.
FP7-ITN-608092 „MOTORIST“ Motorcycle Rider Integrated Safety.
LTC17001 Využití virtuálního modelu člověka pro snížení rizika poranění motocyklistů.
TU1407 „Safe2Wheelers“ Scientific and technical innovations for safer Powered Two Wheelers (PTW).
Virtuální model člověka pro prevenci, léčbu a rehabilitaci onemocnění ramene, reg. č. INTERREG V-A (CZ-BY) 38.
Porodnictví 2.0 - virtuální modely pro prevenci poranění během porodu, reg. č. INTERREG V-A (CZ-BY) 182.
GA ČR, 16-03823S Homogenizace a víceškálové počítačové modelování proudění a nelineárních interakcí.
GA ČR, 17-01618S Akustika kapalin v periodických mikroarchitekturách.
==> Celkový počet výstupů: 194 <==
Roční zprávu za společnost zpracoval a za správnost odpovídá:
Zprávu vygeneroval: spol10 - 5.2.2020 13:41:12