Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost pro mechaniku za rok 2018

Základní informace o společnosti

Předseda společnostiIng. Jiří Náprstek, DrSc.
Počet členů480
Počet kolektivních členů23
Členský příspěvek600 Kč
Členský příspěvek redukovaný100 Kč
WWW stránkyhttp://www.csm.cz
KnihovnaNE
Bulletin alespoň 1x ročněANO
Bulletin častěji 1x ročněANO

Kontakt

Česká společnost pro mechaniku
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
Dolejškova 5
182 00 Praha 8
Telefon266053045
Fax286587784
E-mailcsm@it.cas.cz

Předseda společnosti

Ing. Jiří Náprstek, DrSc.
ÚTAM AV ČR, v.v.i.
Prosecká 76
190 00 Praha 9
Telefon286892515
E-mailnaprstek@itam.cas.cz

Přehled výstupů

• Publikační činnost

Časopis mezinárodní (cizojazyčný)

1. Applied and Computational Mechanics
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, WWW: http://www.kme.zcu.cz/acm/acm/
ZČU v Plzni vydává mezinárodní časopis Applied and Computational Mechanics (http://www.kme.zcu.cz/acm/acm/), ISSN 1802-680X, indexovaný v databázích SCOPUS, EBSCO a DOAJ. V roce 2018 vyšla čísla: Vol. 12, No.1 a No. 2.
Šéfeditor: doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D., zástupce šéfeditora: prof. Ing. Vladimír Zeman, DrSc.

Časopis národní

1. Jemná mechanika a optika
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Jazyky: český
FZÚ AV ČR v Olomouci vydává recenzovaný časopis
2. Acta Polytechnica CTU Proceedings
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Jazyky: český
Národní časopis Acta Polytechnica CTU Proceedings, ISSN 2336-5382 Vol. 16 (2018) obsahuje vybrané příspěvky z konference Zakládání staveb Brno 2017 v anglickém jazyce.
3. Geotechnika
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Jazyky: český
Je podporován společný časopis Geotechnika, společný pro ČR a SR pod hlavičkou národního komitétu ISSMGE.

Zpravodaj (zprávy) vědecké společnosti

1. Bulletin ČSM
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Jazyky: český, anglický, WWW: http://www.csm.cz/bulletin-csm/

Kniha (monografie)

1. Válek, Jan - Malý, K. - Gonda, R. - Řihošek, Jaroslav - Skružná, Olga - Kovář, M.: Po stopách žďárského mramoru. Hledání původu surovin použitých při stavbě gotického kláštera.
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, ISBN: 978-80-86246-82-6
[Žďár Marble Footprints. Searching for the origin of raw materials used in the construction of the gothic monastery.]
Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., 2017. 140 s. ISBN 978-80-86246-82-6
2. Čapek L., Hájek P., Henyš P., Horák Z., Horný L., Hynčík L., Jonášová A., Vilímek M., Vimmr J.: Biomechanika člověka
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
Grada, Praha 2018
recenzent: J.Křen

Sborník

1. International Symposium on Automobile Traffic Safety Problems in New Mobility Arena
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, WWW: https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=1719
Sborník z "International Symposium on Automobile Traffic Safety Problems in New Mobility Arena" konaného 1. - 3. 11. 2018 v Tchien-ťinu (Čína) - spolupořádala ZČU společně s TUST a SCU.
2. Zakládání staveb Brno 2018
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Počet stran: 183, ISBN: 978-80-87920-06-0
Hlavní výstupem je sborník z 46. konference s mezinárodní účastí „Zakládání staveb Brno 2018“, uspořádané 19- 20.11.2018 na téma: „Moderní technologie v geotechnice“. Počet účastníků 140, 5 hlavních vystavovatelů.

Jiné publikace a webové stránky

1. Publikační činnost pobočky Liberec ČSM
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
články v mezinárodních časopisech
13 článků (účast 15 členů liberecké pobočky ČSM)

sborníky mezinárodních konferencí
14 příspěvků (účast 16 členů liberecké pobočky ČSM)
2. Publikační činnost odborné skupiny Mechanika nanomateriálů
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
1. Buzgo, M, Filova, E., Staffa, A.M., Rampichova, M., Doupnik, M., Vocetkova, K., Lukasova, V., Kolcun, R., Lukas, D., Necas, A. and Amler, E., Needleless emulsion electrospinning for the regulated delivery of susceptible proteins, JOURNAL OF TISSUE ENGINEERING AND REGENERATIVE MEDICINE, 12 (3), 583-597, 2018, DOI: 10.1002/term.2474. (WoS) IF=4.089.

Rampichovaa, M., Chvojka, J., Jencova, V., Kubiikovaa, T., Tonar, Z., Erben, J., Buzgo, M., Dankovaa, J., Litvinec, A., Vocetkova, K., Plencner, M., Prosecka, Sovkova, V., Lukaasova, V., Kraaliickova, M., Lukas, D. and Amler, E., The combination of nanofibrous and microfibrous materials for enhancement of cell infiltration and in vivo bone tissue formation, BIOMEDICAL MATERIALS, 13 (2), Article Number: 025004, 2018, DOI: 10.1088/1748-605X/aa9717. (Wos) IF=3.242

Rampichova, M., Kuzelova Kostakova, E.K., Filova, E., Chvojka, J., Safka, J. Pelcl, M., Dankova, J., Prosecka, E., Buzgo, M., Plencner, M., Lukas, D. and Amler, E., Composite 3D printed scaffold with structured electrospun nanofibers promotes chondrocyte adhesion and infiltration, CELL ADHESION & MIGRATION, 12 (3), 2018 271-285, DOI: 10.1080/19336918.2017.1385713, (WoS) IF=4.352.

Horakova, J., Mikes, P., Saman, A. Jencova V., , Svarcova, T., Ackermann, M., Novotny, V., Suchy, T., Lukas D., The effect of ethylene oxide sterilization on electrospun vascular grafts made from biodegradable polyesters, MATERIALS SCIENCE AND ENGINEEING: C, 92 (1) 2018, 132-142 (VoS), IF=5.08.

Enis, I. Y., Sadikoglu, T. G., Horakova, J. and Lukas, D., The post-morphological analysis of electrospun vascular grafts following mechanical testing, JOURNAL OF POLYMER ENGINEERING, 38 (6) 2018, 525-535 (WoS), IF=0.778.

Jiřík, M., Bartoš M., Tomášek, P., Malečková, A., Kural, T., Horáková, J., Lukáš, D., Suchý, T., Kochová, P., Hubálek Kalbáčová, M., Králíčková, M., Tonar, Z., Generating standardized image data for testing and calibrating quantification of volumes, surfaces, lengths, and object counts in fibrous and porous materials using X‐ray microtomography, MICROSCOPY RESEARCH & TECHNIQUE, 81 (6) 2018 551-568 (WoS), IF=1.08.

Buzgo, M., Filova, E., Staffa, AM., Rampichova, M., Doupnik, M., ; Vocetkova, K., Lukasova, V., Kolcun, R., Lukas, D., Necas, A., Amler E., Needleless emulsion electrospinning for the regulated delivery of susceptible proteins, JOURNAL OF TISSUE ENGINEERING AND REGENERATIVE MEDICINE, 12 (3) 2018, 583-597, IF=4.089.

Paulett, K. Brayer, WA., Hatch, K, Kalous, T., ; Sewell, J., Liavitskaya, T., Vyazovkin, S., Liu, F., Lukas, D., Stanishevsky, A., Effect of nanocrystalline cellulose addition on needleless alternating current electrospinning and properties of nanofibrous polyacrylonitrile meshes, JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 135 (5) 2018 45772-45781 (WoS), IF=1.67.
3. Mikeš, P., Šembera, J. a Lukáš, D.: Vnitřní viskozita polymerních roztoků
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
BULETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO MECHANIKU
4. Rohan, E. and Lukeš, V.: Acoustic wave transmission on homogenized perforated plate
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, ISBN: 978-80-86246-88-8, ISSN: 1805-8248
In: Proceedings of the conf. Engineering Mechanics 2018 - Book of full texts. Praha: Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Cech Academy of Sciences, 2018. ISBN: 978-80-86246-88-8, ISSN: 1805-8248.
5. ADÁMEK, V.: Comparison of 1D and 2D solutions for a beam under transverse impact
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, ISSN: 2261236X
In MATEC Web of Conferences (Vol 148). United Kingdom: EDP Sciences, 2018. s. 1-6. ISSN: 2261236X.
6. Články OS Historické stavební materiálya konstrukce
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
Články v odborném periodiku (IF)

Königsberger, M. - Hlobil, Michal - Delsaute, B. - Staquet, S. - Hellmich, C. - Pichler, B.
Hydrate failure in ITZ governs concrete strength: A micro-to-macro validated engineering mechanics model.
Cement and Concrete Research. Roč. 103, č. 1 (2018), s. 77-94. ISSN 0008-8846

Kunecký, Jiří - Hasníková, Hana - Kloiber, Michal - Milch, J. - Sebera, V. - Tippner, J.
Structural assessment of a lapped scarf joint applied to historical timber constructions in central Europe.
International Journal of Architectural Heritage. Roč. 12, č. 4 (2018), s. 666-682. ISSN 1558-3058

Lubelli, B. - Cnudde, V. - Diaz-Goncalves, T. - Franzoni, E. - van Hees, R. - Ioannou, I. - Menéndez, B. - Nunes, Cristiana Lara - Siedel, H. - Stefanidou, M. - Verges-Belmin, V. - Viles, H.
Towards a more effective and reliable salt crystallization test for porous building materials: state of the art.
Materials and Structures. Roč. 51, č. 2 (2018), č. článku 55. ISSN 1359-5997

Nunes, Cristiana Lara - Mácová, Petra - Frankeová, Dita - Ševčík, Radek - Viani, Alberto
Influence of linseed oil on the microstructure and composition of lime and lime-metakaolin pastes after a long curing time.
Construction and Building Materials. Roč. 189, November (2018), s. 787-796. ISSN 0950-0618

Nunes, Cristiana Lara - Skružná, Olga - Válek, Jan
Study of nitrate contaminated samples from a historic building with the hygroscopic moisture content method: Contribution of laboratory data to interpret results practical significance.
Journal of Cultural Heritage. Roč. 30, March-April (2018), s. 57-69. ISSN 1296-2074

Články v odborném periodiku (pouze recenzované či popularizační)

Hasníková, Hana - Kunecký, Jiří - Kloiber, Michal
Inovace v tesařských spojích. [Progress in carpentry joints.]
Stavebnictví. Roč. 12, č. 11 (2018), s. 50-53. ISSN 1802-2030
Hataj, M. - Nečas, M. - Tyrová, M. - Hasníková, Hana - Kunecký, Jiří - Milch, J. - Suchomelová, P. Mechanické chování dřevěného kolíku v jednostřižném spoji. Mechanical behaviour of wooden dowel in single shear joint.
TZB-info. Roč. 2018, Prosinec (2018), č. článku 18393. ISSN 1801-4399

Skružná, Olga - Válek, Jan - Hobst, L.
Stanovení plošného rozložení vlhkosti zdiva mikrovlnnou metodou.
[Determination of areal humidity distribution by microwave method.]
Soudní inženýrství. Roč. 29, č. 2 (2018), s. 31-36. ISSN 1211-443X
7. Petr Kozlovcev: Disertace - Vliv mineralogického složení suroviny na vznik fází při výpalu hydraulického vápna a přírodního cementu.
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
[Influence of the mineralogical composition of raw materials on phases formed during the burning of hydraulic lime and natural cement.]

Přírodovědecká fakulta UK. 12.06.2018. - Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta: Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018. 330 s.
8. Eva Nezbedová se spoluautorem R. Lachem a W. Grellmannem: dvanced Short-term Approaches to Estimate the Long-term Mechanical Behaviour of Polymers at Static Loading Conditions
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
v časopisu Macromolecular Symposia.
9. SMOLÍK, L., BYRTUS, M., DYK, Š., HAJŽMAN, M.: Dynamic behaviour of rotors supported by fluid-film bearings operated close to fluid-induced instability
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
In International Conference on Engineering Vibration (ICoEV 2017). Les Ulis: EDP Sciences, 2018. s. 1-6.
10. BEK, L., KOTTNER, R., LAŠ, V.: Experimental Investigation of Clearance Effect on Single-lap Joint Using Blind Rivet
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, ISBN: 978-80-270-4062-9
In Experimental Stress Analysis - 56th International Scientific Conference, EAN 2018 - Conference Proceedings. Liberec: Česká společnost pro mechaniku, 2018. s. 17-22. ISBN: 978-80-270-4062-9.
11. Kapitoly v knize - OS Historické stavební materiály a kontsrukce
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
Macounová, Dana - Slížková, Zuzana
Statue of Saint Florian.
Nanomaterials in architecture and art conservation. Singapore: Pan Stanford, 2018 - (Ziegenbalg, G.; Drdácký, M.; Dietze, C.; Schuch, D.), s. 378-383. ISBN 9789814800266
- Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)

Ziegenbalg, G. - Slížková, Zuzana - Ševčík, Radek
Inorganic binders and consolidants – a critical review.
Nanomaterials in architecture and art conservation. Singapore: Pan Stanford, 2018 - (Ziegenbalg, G.; Drdácký, M.; Dietze, C.; Schuch, D.), s. 107-130. ISBN 9789814800266

Strakoš, M. - Anton, O. - Bydžovský, J. - Cikrle, P. - Černá, A. M. - Dufka, Á. - Hasníková, Hana - Keršner, Z. - Kugl, J. - Kunecký, Jiří - Popelová, L. - Přendík, P. - Rotter, T. - Rovnaníková, P. - Šenberger, T. - Šimonová, H. - Urlich, P.
Nádraží Ostrava-Vítkovice. Historie - architektura - památkový potenciál.
[Ostrava-Vitkovice Railway station. History - architecture - heritage potential.]
Praha: Národní památkový ústav, 2017. 256 s. ISBN 978-80-87967-14-0

Válek, Jan - Skružná, Olga - Petráňová, Veronika - Frankeová, Dita - Jiroušek, Josef
Development of a small-scale lime kiln and experimental assessment of the produced quicklime.
Historic mortars. Advances in research and practical conservation. Cham: Springer, 2019 - (Hughes, J.; Válek, J.; Groot, C.), s. 265-289. ISBN 978-3-319-91604-0
12. VIMMR, J., BUBLÍK, O., PECKA, A., PEŠEK, L., PROCHÁZKA, P.: Numerical and experimental study of fluid flow in simplified blade cascade with prescribed harmonic motion.
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, ISSN: 2100-014X
In EPJ Web of Conferences. Les Ulis: EDP Sciences, 2018. s. 1-5. ISSN: 2100-014X.
13. VIMMR, J., BUBLÍK, O., PRAUSOVÁ, H., HÁLA, J., PEŠEK, L.: Numerical simulation of fluid flow through simplified blade cascade with prescribed harmonic motion using discontinuous Galerkin method
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, ISSN: 2100-014X
In EPJ Web of Conferences. Les Ulis: EDP Sciences, 2018. s. 1-6. ISSN: 2100-014X.
14. Publikační činnost odborné skupiny Mechanika tekutin
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
1 článek v impaktovaném časopise (SCOPUS, WoS).
2 články v recenzovaných časopisech (SCOPUS).
12 článků na mezinárodních konferencích (10 SCOPUS, 8 WoS).
15. Publikační činnost odborné skupiny „Mechanika únavového porušování materiálu"
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
[1] Schmidová, N.; Horoschenkoff, A.; Růžička, M.:Investigation of The Electrical Resistivity of Damaged Carbon Fibers Sensors with Regard to SHM. In: ECCM18. University of Patras, 2018.
[2] Nesládek, M.; Bartošák, M.; Jurenka, J.; Papuga, J.; Růžička, M.; Měšťánek, P.; Džugan, J.: Thermo-mechanical fatigue prediction of a steam turbine shaft. MATEC Web of Conferences. 2018, 165 ISSN 2261-236X.
[3] Papuga, J.; Vízková, I.; Nesládek, M.; Trubelová, Š.:Validation data set for testing the criteria for multiaxial fatigue strength estimation Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures. 2018, 41(11), 2259-2271. ISSN 8756-758X.
[4] Papuga, J.; Vízková, I.; Lutovinov, M.; Nesládek, M.:“Mean stress effect in stress-life fatigue prediction re-evaluated.MATEC Web of Conferences. 2018, 165 ISSN 2261-236X.
[5] Poduška J., Hutař P., Frank A., Kučera J., Sadílek J., Pinter G., Náhlík L.: Numerical simulations of cracked round bar test: Effect of residual stresses and crack asymmetry. Eng. Fract. Mech. 203 (2018) 18-31
[6] Mazánová V., Heczko M., Polák J.: Fatigue crack initiation and growth in 43Fe-25Ni-22.5Cr austenitic steel at a temperature of 700°C. Int. J. Fatigue 114 (2018) 11-21
[7] Petráš R., Polák J.: Damage mechanism in austenitic steel during high temperature cyclic loading with dwells. Int. J. Fatigue 113 (2018) 335-344
[8] Vejvoda, S.: Automation of evaluation of data measured on steel bridges,
[9] category detail of welded lamellas. OP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. Vol. 419,
16. Publikační činnost pobočky Brno ČSM
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
NĚMEC I., TRCALA M., REK V., Nelineární mechanika, VUTIUM, Brno, 2018, ISBN 978-80-214-5519-1

ŠEBEK, F.; PETRUŠKA, J.; KUBÍK, P. Lode dependent plasticity coupled with nonlinear damage accumulation for ductile fracture of aluminium alloy. Materials & Design, 2018, vol. 137, no. 1, p. 90-107. ISSN: 0264-1275. (odkaz)

PEČ, M.; ZAPLETAL, J.; ŠEBEK, F.; PETRUŠKA, J. Low-Cycle Fatigue, Fractography and Life Assessment of EN AW 2024-T351 under Various Loadings. Experimental Techniques, 2018. (odkaz)

KUBÍK, P.; ŠEBEK, F.; PETRUŠKA, J. Notched specimen under compression for ductile failure criteria. Mechanics of Materials, 2018, vol. 125, no. 1, p. 94-109. ISSN: 0167-6636. (odkaz)

HADAŠ, Z.; JANÁK, L.; SMILEK, J. Virtual prototypes of energy harvesting systems for industrial applications. MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING, 2018, roč. 110, č. 1, s. 152-164. ISSN: 0888-3270. (odkaz)

KOCIS, J.; KELBL, M.; KOCIS, T.; NÁVRAT, T. Percutaneous versus open pedicle screw fixation for treatment of type A thoracolumbar fractures. European Journal of Trauma and Emergency Surgery, 2018. (odkaz)

BERTOLLA, L.; CHLUP, Z.; TATARKO, P.; HANZEL, O.; ŠEVEČEK, O.; ROUPCOVÁ, P.; DLOUHÝ, I. Preparation and characterization of novel environmentally friendly Al2O3/SiO2/CaO ceramic foams. Ceramics International, 2018, vol. 44, no. 1, p. 19063-19069. ISSN: 0272-8842. (odkaz)

LEGUILLON, D.; MARTIN, É.; ŠEVEČEK, O.; BERMEJO, R. What is the tensile strength of a ceramic to be used in numerical models for predicting crack initiation? INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE, 2018, vol. 212, no. 1, p. 89-103. ISSN: 0376-9429. (odkaz)

MARCIÁN, P.; WOLFF, J.; HORÁČKOVÁ, L.; KAISER, J.; ZIKMUND, T.; BORÁK, L. Micro finite element analysis of dental implants under different loading conditions. COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE, 2018, č. 96, s. 157-165. ISSN: 0010-4825. (odkaz)

KOTOUL, M.; PROFANT, T. Asymptotic solution for interface crack between two materials governed by dipolar gradient elasticity. Engineering Fracture Mechanics, 2018, roč. 201, č. 1, s. 80-106. ISSN: 0013-7944. (odkaz)

MARTIN, É.; LEGUILLON, D.; ŠEVEČEK, O.; BERMEJO, R. Understanding the tensile strength of ceramics in the presence of small critical flaws. Engineering Fracture Mechanics, 2018, vol. 201, no. 1, p. 167-175. ISSN: 0013-7944. (odkaz)

KUBÍK, P.; ŠEBEK, F.; PETRUŠKA, J.; HŮLKA, J.; PARK, N.; HUH, H. Comparative investigation of ductile fracture with 316L austenitic stainless steel in small punch tests: Experiments and simulations. Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 2018, vol. 98, no. 1, p. 186-198. ISSN: 0167-8442. (odkaz)
17. Publikační činnost pobočky Plzeň ČSM
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
Mezinárodní časopisy

BEREZOVSKI, A., KOLMAN, R., BEREZOVSKI, M., GABRIEL, D., ADÁMEK, V. Full field computing for elastic pulse dispersion in inhomogeneous bars. COMPOSITE STRUCTURES, 2018, roč. 204, č. 1, s. 388-394. ISSN: 0263-8223.

ROHAN, E., NAILI, S., NGUYEN, V. Modelling of waves in fluid‐saturated porous media with high contrast heterogeneity: homogenization approach. ZAMM-Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik, 2018, roč. 98, č. 9, s. 1699-1733. ISSN: 0044-2267.

ADÁMEK, V. The limits of Timoshenko beam theory applied to impact problems of layered beams. INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES, 2018, roč. 145, č. 1, s. 128-137. ISSN: 0020-7403.

JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J. Noninvasive assessment of carotid artery stenoses by the principle of multiscale modelling of non-Newtonian blood flow in patient-specific models. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2018, roč. 319, č. FEB 15 2018, s. 598-616. ISSN: 0096-3003.

ROHAN, E., TURJANICOVÁ, J., LUKEŠ, V. A Darcy-Brinkman model of flow in double porous media – Two-level homogenization and computational modelling. COMPUTERS & STRUCTURES, 2018, roč. 207, č. September 2018, s. 95-110. ISSN: 0045-7949.

ROHAN, E., LUKEŠ, V., JONÁŠOVÁ, A. Modeling of the contrast-enhanced perfusion test in liver based on the multi-compartment flow in porous media. JOURNAL OF MATHEMATICAL BIOLOGY, 2018, roč. 77, č. 2, s. 421-454. ISSN: 0303-6812.

DYK, Š., SMOLÍK, L., HAJŽMAN, M. Effect of various analytical descriptions of hydrodynamic forces on dynamics of turbochargers supported by floating ring bearings. TRIBOLOGY INTERNATIONAL, 2018, roč. 126, č. October 2018, s. 65-79. ISSN: 0301-679X.

DYK, Š., ZEMAN, V. Evolution of grid-to-rod fretting of nuclear fuel rods during burnup. PROGRESS IN NUCLEAR ENERGY, 2018, roč. 108, č. September 2018, s. 160-168. ISSN: 0149-1970.

ROHAN, E., LUKEŠ, V. Homogenization of the fluid-saturated piezoelectric porous media. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES, 2018, roč. 147, č. 15 August 2018, s. 110-125. ISSN: 0020-7683.

ZEMČÍK, H., KROUPA, T., ZEMČÍK, R., BUREŠ, L. Influence of fiber spatial distribution in unidirectional composite cross-section on homogenized elastic parameters. COMPOSITE STRUCTURES, 2018, roč. 203, č. listopad 2018, s. 927-933. ISSN: 0263-8223.

KREJČOVÁ, M., HOLEČEK, M. Influence of boundary conditions on stochastic movement of biological molecular motors. Applied and Computational Mechanics, roč. 12, č. 2, 2018, ISSN: 1802-680X.
18. BYRTUS, M., DYK, Š.: Rigid Jeffcott Rotor Bifurcation Behaviour Using Different Models of Hydrodynamic Bearings
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, ISBN: 978-3-319-96600-7, ISSN: 2194-1009
In Dynamical Systems in Applications. Cham: Springer, 2018. s. 75-85. ISBN: 978-3-319-96600-7, ISSN: 2194-1009.
19. DYK, Š., BYRTUS, M., SMOLÍK, L.: Steady-State Behaviour of the Rigid Jeffcott Rotor Comparing Various Analytical Approaches to the Solution of the Reynolds Equation for Plain Journal Bearing
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, ISBN: 978-3-319-96600-7, ISSN: 2194-1009
In Dynamical Systems in Applications. Cham: Springer, 2018. s. 95-103. ISBN: 978-3-319-96600-7, ISSN: 2194-1009.
20. KRYSTEK, J., LAŠ, V., POMPE, V., HÁJKOVÁ, P.: Tensile and bending test of carbon/epoxy and carbon/geopolymer composites after temperature conditioning
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, ISSN: 2261-236X
In MATEC Web of Conferences. EDP Sciences, 2018. s. 1-8. ISSN: 2261-236X.
21. Jonášová A., Vimmr J.: Tuning of lumped parameters for patient-specific non-Newtonian arterial blood flow simulations
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
In: Proceedings of the 8th World Congress of Biomechanics, Dublin, Irsko, 2018.
22. LUKEŠ, V., ROHAN, E.: Validation of homogenized model of the fluid-saturated piezoelectric media
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, ISBN: 978-80-86246-88-8, ISSN: 1805-8248
In Proceedings of the conf. Engineering Mechanics 2018 - Book of full texts. Praha: Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Cech Academy of Sciences, 2018. s. 517-520. ISBN: 978-80-86246-88-8, ISSN: 1805-8248.

• Konference a semináře

Konference, kongres (50 a více účastníků) mezinárodní

1. Experimentalní analýza napětí EAN 2018
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Harrachov, Doba konání: 5.-7.6.2018
56. ročník
Uspořádaná ve spolupráci Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci a České společnosti pro mechaniku. Konference byla připravována ve spolupráci s OS Experimentální mechanika České společnosti pro mechaniku (ČSM). Zúčastnilo se jí 110 účastníků (57 ústních prezentací a 24 posterů) z akademické sféry, výzkumných ústavů a firem. Byl vydán sborník rozšířených abstraktů a CD-ROM s příspěvky. Sborník je indexován v databázi Scopus.

ČSM podporuje zájem mladých vědeckých pracovníků o práci v oboru mechaniky a publikace výsledků jejich práce formou soutěže mladých vědeckých pracovníků do 35 let. Finanční a věcné ceny do soutěže věnovala ČSM a Organizační výbor konference. Ceny za nejlepší prezentaci a poster byly uděleny takto:
1. místo: Jakub Šedek (5000 Kč),
2. místo: Jakub Jelínek (3000 Kč),
3.- 4. místo: Barbora Mužíková a Nikola Schmidová (á 1000 Kč),
Poster: Radka Jírová (1000 Kč).
2. Experimental fluid mechanics 2018
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Doba konání: 13.-16.11.2018
3. TurboMachines 2018
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: 25.-26.9.2018
54 účastníků, spolupořadatelství společně s A.S.I. pobočka v Plzni
4. 16.Danube – European Conference on Geotechnical Engineering“ ISSMGE
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Skopje, Makedonie, Doba konání: červen 2018
Prof. I. Vaníček zde přednesl Keynote Lecture „Interaction of Transport Infrastructure with Natural Hazards“.
5. 32. Sympozium on Anemometry
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Litice, Penzion Ráj, Doba konání: 29.-30.5.2018
6. 8th World Congress of Biomechanics
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Dublin, Irsko
7. Applied Mechanics 2018
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Myslovice, Doba konání: 9.-11.4.2018, WWW: http://am2018.zcu.cz
Katedra mechaniky, FAV, ZČU v Plzni, pod záštitou ČSM a CEACM, uspořádala jubilejní 20. ročník mezinárodní konference Applied Mechanics 2018.Akce se zúčastnilo celkem 38 účastníků z ČR a SR a bylo předneseno 29 příspěvků (vydán sborník).
8. ASTM Symposium on Structural Integrity of Additive Manufactured Parts
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná
9. Computational Mechanics 2018
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Šumava, Doba konání: 31.10.-2.11.2018
Katedra mechaniky, FAV, ZČU v Plzni, pod záštitou děkanky FAV doc. Dr. Ing. Vlasty Radové, náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství a cestovního ruchu Mgr. I. Bartošové, České společnosti pro mechaniku, Českého národního komitétu IFToMM a společnosti CEACM uspořádala ve dnech 31. 10. - 2. 11. 2018 34. ročník konference s mezinárodní účastí „Computational Mechanics 2018“ (hotel Srní a Šumava, Srní, ČR). Této akce se zúčastnilo 92 účastníků a bylo předneseno 75 příspěvků včetně 3 plenárních přednášek. Rozšířené abstrakty většiny přednesených příspěvků byly publikovány v elektronickém sborníku „Computational Mechanics 2018 - Book of Extended Abstracts“. Vědecký garant konference: Jan Vimmr, organizační garant konference: Vítězslav Adámek

33.ročník
10. Conf. On Composite Materials (ECCM18)
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Athens, greece, Doba konání: 24.-28.6.2018
11. Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Sinaia, Rumunsko, Doba konání: 25.-28. září 2018
35. ročník
zastoupení v Scientific Committee, spolupořadatelství, příspěvky českých účastníků, 5 příspěvků
OS se prostřednictvím pana prof. Růžičky podílela na zabezpečení účasti přednášejících z ČR. Přípravu 36. ročníku DAS 2019 (https://das2019.zcu.cz/) připravují kolegové v Plzni.
12. Energetické stroje a zařízení, termomechanika & mechanika tekutin (ES 2018)
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: kongresové centrum Primavera, Doba konání: 12.-14.6.2018
Pořadatel: Katedra energetických strojů a zařízení Fakulty strojní ZČU. Spolupořadatel: ÚT AVČR, Doosan Škoda Power. Sponzoři: AV ČR – Program „Účinná přeměna a skladování energie“ v rámci „Strategie AV21“ a Česká společnost pro mechaniku.
13. Engineering mechanics 2018
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Svratka, Doba konání: 14.-17.5.2018
spolupořadatel konference s mezinárodní účastí
14. ICAS (International Council of the Aeronautical Science)
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Brazílie
Ediční činnost, výhradně pod hlavičkou ČSM, je soustředěna v mezinárodním kongresu ICAS (International Council of the Aeronautical Science), který je nejvyšší úrovní mezinárodní prezentace výsledků ve vědě a výzkumu na světě pro oblast letectví.
Vzhledem ke vzdálenosti a finanční náročnosti byl tento kongres z ČR obsazen minimálně.
15. International Colloquium on Mechanical Fatigue of Metals - ICMFM XIX
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Porto, Portugal, Doba konání: 5.-.7.9.2018
19. ročník
16. International Conference on New Trends in Fatigue and Fracture
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Lisbon, Portugal, Doba konání: 17.-20.7.2018
18. ročník
17. INTERNATIONAL FATIGUE CONGRESS
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Poitiers, France, Doba konání: 27.5.2018
18. International Symposium on Steel Bridges
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Prague, Czech Republic, Doba konání: 10.-.11.9.2018
9. ročník
19. ITHEC (International Conference and Exhibition on Thermoplastic composites) 2018
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Bremen
Josef Křena se zúčastnil s příspěvkem "Design and experimental verification of an optimized intercostal of a tailored blank".
20. Mechatronics 2018
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: 5.-7.12.2018, WWW: http://www.umt.fme.vutbr.cz/cs/veda-a-vyzkum/konference.html

21. PolyMerTec 2018
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Merseburgu (Německo)
22. Topical Problems of Fluid Mechanics 2018
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Prague, Czech Republic
23. Urban Planning below the Ground Level: Architecture and Geotechnics
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Petrohrad, Doba konání: 19.-21.9.2018
V Petrohradu se konala Int. Conf. Of TC 207 ISSMGE: „Urban Planning below the Ground Level: Architecture and Geotechnics, 19-21. 9.2018. Příspěvek 4 spoluautorů: Underground Structure Monitoring for Quality Control During Operation: Example for Prague Metro“, byl následně přednesen jako Invited Lecture.
24. XXII Fluid Mechanics Conference 2018
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Zawiercie, Poland, Doba konání: 9.-12.9.2018
25. XXIV Biennial Symposium on Measuring Techniques in Turbomachinery
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: 29.-31.8.2018

Konference, kongres (50 a více účastníků) národní

1. Nano Makro Mechanika 2018
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Jazyky: český
Experimentální skupina Katedry mechaniky Fakulty stavební ČVUT v Praze pořádala studentskou konferenci Nano Makro Mechanika 2018 (sborník z konference vydáván v Acta Polytechnica Porceedings CTU) a konferenci Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2018.
2. International Symposium on Automobile Traffic Safety Problems in New Mobility Arena
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Tchien-ťinu (Čína), Doba konání: 1.-3.11.2018, Jazyky: český, WWW: https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=1719
spolupořádala ZČU společně s TUST a SCU

Seminář, workshop (pod 50 účastníků) mezinárodní

1. Calorimetry under stretch and energy balances: new insights to revisit the deformation mechanisms of rubbers
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Doba konání: 7.11.2018
profesor Jeana-Benoit Le Cam
2. 1ST WORKSHOP ON MECHANICS OF NANOMATERIALS
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Kryštofovo údolí
ISBN 978-80-7494-449-9
3. Workshop on Computational Fatigue Analysis 2018 -FKM Guideline Training
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Doba konání: 26.-28.11.2018
spolupořadatelství společně s Fakultou strojní ČVUT v Praze,
42 účastníků
4. Development and validation of numerical models
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: 28.5.2018
Workshop platformy ELGIP (European Large Geotechnical Institutes Platform), 2 příspěvky z české strany. Následující den byl na programu ELGIP Board Meeting.
5. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky (SKMT 2018)
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Štúrovo, Doba konání: 27.-30.6.2018

Seminář, workshop (pod 50 účastníků) národní

1. Automatizace v konstrukci strojních zařízen
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 23. 4. a 14. 5. 2018 , Jazyky: český
organizováno ve spolupráci s firmou B&R
2. Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Roztoky u Křivoklátu, Doba konání: 22.-23.3.2018, Jazyky: český
spolupořadatelství společně s Fakultou Aplik věd ZČU v Plzni,
40 účastníků
Garanti: prof. V. Laš a prof. Růžička. Spolupořadatelé ČVUT v Praze a ČSM.
3. Setkání pedagogů mechaniky a pružnosti a pevnosti
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 22.-24.5.2018, Jazyky: český
spolupořadatelství společně s Fakultou strojní ČVUT v Praze,
16 účastníků
4. Zdeněk P. Bažant: Centurial durability of concrete structures: Creep, hydration and hygrothermal effects
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Jazyky: český
Northwestern University, USA
5. Karel Tůma: Finite strain phase-field model for martensitic transformation in shape memory alloys
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Jazyky: český
6. Chování kompozitů při rázovém zatížení
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 13.11.2018, Jazyky: český
Uspořádala Odborná skupina MKMK České společnosti pro mechaniku s podporou firmy Latecoere Czech Republic, s.r.o. a Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR v.v.i..
V pořadí již desátý celodenní seminář.
Na programu bylo pět odborných přednášek. Semináře se zúčastnilo 61 účastníků z řad členů i nečlenů ČSM. Většinu z nich tvořili mladí lidé z celkem šesti vysokých škol, deseti výzkumných ústavů a osmi výrobních podniků. Většina přednášejících byli členové ČSM.
7. Výpočty konstrukcí pomocí metody konečných prvků
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 22.11.2018, Jazyky: český
ZČU v Plzni (35 účastníků)
Garant: prof. V. Laš.

• Pořádané akce

Přednáška

1. Jeana - Benoit Le Cam: Generalities on physical and chemical properties of polymers and elastomers
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 6.11.2018, Jazyky: anglický
2. Jeana - Benoit Le Cam: Rubber part design, especially under fatique loading
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 6.11.2018, Jazyky: anglický

3. Jeana - Benoit Le Cam: Generalities on physical and chemical properties of polymers and elastomers
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 6.11.2018
4. prof. Tasnim Hassan: Modelling and simulation for high temerature design and analysis
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 23.7.2018
5. Hynčík, L.: Can virtual humans save real lives?
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Tchien-ťin, Čína, Doba konání: 26.6.2018
Tianjin University of Science and Technology
6. Josef Křena: Design and experimental verification of an optimized intercostal of a tailored blank
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
konference ITHEC (International Conference and Exhibition on Thermoplastic composites) 2018 v Bremen
7. Exkurze ve firmách ŽĎAS, a.s. a DEL, a.s., Žďár nad Sázavou
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 23.4.2018
8. Eva Nezbedová s L. Farským, R. Lachem a W. Grellmannem: Informational Value of Short-term Tests to Predict the Life Time of Less and Highly Oriented PE-HD Compared to Long-term Tests such as FNCT and PENT
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Merseburgu (Německo)
na konferenci PolyMerTec 2018 konané v Merseburgu (Německo)
9. Prof. I. Vaníček: Interaction of Transport Infrastructure with Natural Hazards
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
v rámci konference Danube – European Conference on Geotechnical Engineering
10. Jan Dupal: Kroucení turbinových lopatek
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: FAV-ZČU v Plzni, Doba konání: 20.6.2018
Účast cca 20 lidí.
11. prof. Nere Gil Negrete: Magneto-sensitive rubber in a vibration isolation context
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
12. Rohan, E.: Multiscale modelling of porous media with FEM
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
13. Hynčík, L.: Ochrání nás virtuální člověk při dopravní nehodě?
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha, Doba konání: 11.4.2018
Národní den biomechaniky
14. Přednáška firmy SVS-FEM, novinky v programu ANSYS
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 19.4.2018
15. Přednášky v rámci konferencí odborné skupiny Historické stavební materiály a konstrukce
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
Drdácký, Miloš - Hlobil, Michal - Kunecký, Jiří - Černý, Miloš - Wolf, Benjamin
Torsional shear testing of mortar.
Proceedings of the first International conference on theoretical, applied and experimental mechanics. Cham: Springer, 2018 - (Gdoutos, E.), s. 14-20. Structural integrity, 5. ISBN 978-3-319-91988-1. ISSN 2522-560X.
[International conference on theoretical, applied and experimental mechanics /1./. Paphos (CY), 17.06.2018-20.06.2018]

Kloiber, Michal - Kunecký, Jiří - Hrivnák, Jaroslav - Tippner, J. - Sebera, V.
Sensitive designs of structural repairs of damaged elements of protected timber houses.
WCTE 2018 World Conference on Timber Engineering. Proceedings. Seoul: National Institute of Forest Science, 2018, č. článku TRD-P-20. ISBN 979-11-6019-235-3.

Kunecký, Jiří - Hasníková, Hana - Kloiber, Michal - Tippner, J. - Sebera, V.
Scarf joint for replacement of decayed rafter ends experimental investigation of bearing capacity under combined loading.
WCTE 2018 World Conference on Timber Engineering. Proceedings. Seoul: National Institute of Forest Science, 2018, č. článku TRD-06-03. ISBN 979-11-6019-235-3.

Kunecký, Jiří - Hasníková, Hana - Kloiber, Michal - Milch, J. - Sebera, V. - Tippner, J.
Structural assessment of a lapped scarf joint applied to historical timber constructions in central Europe.
International Journal of Architectural Heritage. Roč. 12, č. 4 (2018), s. 666-682. ISSN 1558-3058

Königsberger, M. - Hlobil, Michal - Delsaute, B. - Staquet, S. - Hellmich, C. - Pichler, B.
Early-age evolution of compressive strength of cement pastes, mortars, and concretes: a validated engineering mechanical model.
International Congress of Croatian Society of Mechanics. Zagreb: CSM, 2018. ISBN N.
[International Congress of Croatian Society of Mechanics /9./. Split (HR), 18.09.2018-22.09.2018]

Milch, J. - Tippner, J. - Brabec, M. - Sebera, V. - Kunecký, Jiří - Kloiber, Michal - Hasníková, Hana
Assessment of the mechanical behavior of scarf joint fastened using cylindrical wooden dowel subjected to tension loading.
IUFRO 2017 Division 5 Conference. Final program, proceedings and abstracts. Vancouver: IUFRO, 2017. ISBN 978-0-9817876-7-1.

Milch, J. - Tippner, J. - Brabec, M. - Sebera, V. - Kunecký, Jiří - Kloiber, Michal - Hasníková, Hana
Experimental testing and theoretical prediction of traditional dowel-type connections in tension parallel to grain.
Engineering Structures. Roč. 152, December (2017), s. 180-187. ISSN 0141-0296

Milch, J. - Tippner, J. - Brabec, M. - Sebera, V. - Kunecký, Jiří - Kloiber, Michal - Hasníková, Hana
Mechanical performance of lap scarf joint fastened using wooden dowel subjected to tension loading.
WCTE 2018 World Conference on Timber Engineering. Proceedings. Seoul: National Institute of Forest Science, 2018, č. článku CON-P-29. ISBN 979-11-6019-235-3.

Slížková, Zuzana - Frankeová, Dita - Drdácký, Miloš
Comparative tests of strengthening effects on weak mortars consolidated with various agents.
Proceedings of the first International conference on theoretical, applied and experimental mechanics. Cham: Springer, 2018 - (Gdoutos, E.), s. 21-26. Structural integrity, 5. ISBN 978-3-319-91988-1. ISSN 2522-560X.
[International conference on theoretical, applied and experimental mechanics /1./. Paphos (CY), 17.06.2018-20.06.2018]

Tippner, J. - Milch, J. - Sebera, V. - Brabec, M. - Kunecký, Jiří - Kloiber, Michal
Numerical analysis of mechanical behavior of softwood: bilinear elasto-plastic orthotropic model.
WCTE 2018 World Conference on Timber Engineering. Proceedings. Seoul: National Institute of Forest Science, 2018, č. článku MAT-P-37. ISBN 979-11-6019-235-3.

Tippner, J. - Kloiber, Michal - Sebera, V. - Kunecký, Jiří - Hrivnák, Jaroslav - Milch, J.
Non¬destructive and semi-destructive tool for assessment of wooden structures in situ.
IUFRO 2017 Division 5 Conference. Final program, proceedings and abstracts. Vancouver: IUFRO, 2017. ISBN 978-0-9817876-7-1.
16. Ing. Adam zapletal: Stabilitní výpočty údolních svahů projektovaného vodního díla Nové Heřmínovy na řece Opavě
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
V rámci konference Zakládání staveb Brno 2018 byla přednesena přednáška vítěze ceny Prof. Z. Bažanta, určenou pro mladé geotechniky.
17. Statistika v softwaru MINITAB, SC&C Partner, s.r.o.
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 17.4.2018
18. Hynčík, L.: Virtual human body model for fast safety assessment
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: leden,únor 2018
China Automotive Technology and Reseach Center Co., Ltd. Tchien-ťin, Čína, 7. ledna 2018.

Tianjin University of Science and Technology. Tchien-ťin, Čína, 8. leden 2018.

Coventry University. Coventry, Velká Británie, 1. únor 2018.

Akce pro školy

1. Workshop pro studenty ZŠ Ruprechtice 8. - 9. t řída – ukázky v laboratoři KMP
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: laická, Jazyky: český
ukázky v laboratoři Katedry mechaniky, pružnosti a pevnosti
2. Ukázky experimentů
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: laická, Jazyky: český
Ukázky experimentů v Oddělení aplikované mechaniky studentům středních škol v rámci akcí na propagaci studia technických oborů.
3. Nabídka témat studentských prací z experimentální mechaniky pro Gymnázium FXŠ v Liberci
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: laická, Jazyky: český
4. Externí pedagogové
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: laická, Jazyky: český
Členové OS4 pracují také jako externí pedagogové například na ČVUT nebo odborní školitelé v průběhu zpracování bakalářských, diplomových a disertačních prací vysokoškolských studentů a podílejí se na přípravě mladých specialistů v oboru kompozitních materiálů a konstrukcí.
5. MechCamp – Letní škola mechaniky 2018
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: laická, Místo konání: Plzeň, Doba konání: 5.-7.9.2018, Jazyky: český, WWW: https://cs-cz.facebook.com/events/195763531164535/permalink/271572583583629/
pro střední školy
6. Organizace a hodnocení soutěže studentské odborné činnosti na středních školách
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: laická, Jazyky: český
odborná skupina Technická mechanika
7. Organizace a zajištění Dnů otevřených dveří na fakultách
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: laická, Jazyky: český
Členové OS se podíleli na organizaci a zajištění Dnů otevřených dveří na fakultách pro studenty středních škol.
8. Organizování populárně naučných přednášek pro střední školy
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: laická, Jazyky: český
odborná skupina Technická mechanika
9. Organizování ve vzdělávací sféře na úrovni vysokých škol (přednášky, vedení SVOČ a výzkumných projektů, vedení kvalifikačních prací atd.)
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: laická, Jazyky: český
odborná skupina Technická mechanika
10. Posuzování a recenze habilitačních a disertačních prací
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: laická, Jazyky: český
Členové byly v oborových radách a habilitačních komisích fakult ČVUT a TUL, pracovali jako posuzovatelé a recenzenti celé řady habilitačních a disertačních prací, projektů, výzkumných zpráv a výzkumných záměrů domácích i zahraničních v rámci působnosti agentur GAČR, TAČR, MŠMT a MPO.

Soutěž

1. 1. místo v architektonické soutěž
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
V Kloknerově ústavu se věnuje hodně pozornosti problematice vysokohodnotného betonu. Z tohoto betonu byla pracovníky KÚ navržena lávka pro chodce v Praze, která získala 1. místo v architektonické soutěži. V současnosti se připravuje výstavba.
2. Cena prof. Babušky
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 12/2018
3. Cena Z.P. Bažanta pro Inženýrskou mechaniku
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
4. Soutěž akademika Bažanta
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná

Udílení ocenění studentům / vědeckým pracovníkům

1. Soutěž o nejlepší příspěvek autora na konferenci EAN 2018
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
ČSM podporuje zájem mladých vědeckých pracovníků o práci v oboru mechaniky a publikace výsledků jejich práce formou soutěže mladých vědeckých pracovníků do 35 let. Finanční a věcné ceny do soutěže věnovala ČSM a Organizační výbor konference. Ceny za nejlepší prezentaci a poster byly uděleny takto:
1. místo: Jakub Šedek (5000 Kč),
2. místo: Jakub Jelínek (3000 Kč),
3.- 4. místo: Barbora Mužíková a Nikola Schmidová (á 1000 Kč),
Poster: Radka Jírová (1000 Kč).

Ostatní akce

1. Semináře pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
V roce 2018 byly organizovány semináře pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky realizované ve spolupráci TUL s firmami Encentrum s.r.o.
,Spectravision s.r.o. a Úřadem průmyslového vlastnictví.
2. Volby nového výboru pobočky Liberec ČSM
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
Podle stanov Společnosti pro mechaniku bylo třeba provést volby nového výboru pobočky pro období 2019 - 2022. Volby byly konány v lektronické podobě nebo korespondenčním způsobem. Hlasování proběhlo v termínu 7.
- 21.12.2018.
Do tříčlenného výboru pobočky byli zvoleni:
• doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D.
• doc. Ing. David Cirkl, Ph.D.
• doc. Ing. Iva Petríková, Ph.D.
3. Obhájení bakalářské práce
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
Autor práce: Maxim Lisnenko, Název práce: Vliv degradace na mechanické vlastnosti nanovlákenných polyesterových materiálů, Studijní program: B3107 – Textil, Studijní obor: 3106R016 – Textilní technologie, materiály a nanomateriály, Rok obhajoby 2018, Vedoucí práce: Ing. Věra Jenčová, Ph.D.
4. Den otevřených dveří na FSI
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 12.1. a 7.12.2018, WWW: http://www.fme.vutbr.cz/clanek.html?zid=64884
K propagaci studia strojních oborů a speciálně inženýrské mechaniky mezi studenty středních škol byly využity Dny otevřených dveří, které se na FSI VUT v Brně uskutečnily v pátek 12.1. a 7.12.2018. Studenti středních škol se mohli seznámit nejen s nabídkou inovovaných oborů na FSI, ale byla jim prezentována i velmi zajímavá perspektiva uplatnění v technických oborech po ukončení VŠ v praxi i ve výzkumných centrech fakulty. Členové ČSM patřili ke spoluorganizátorům akce a k propagaci mechaniky mezi potenciálními zájemci o studium přispěli zejména samostatnou prezentací a předvedením laboratoří ústavu mechaniky.
5. Aktualizace webu OS experimentalni-mechanika.cz. Přehled konferencí EAN byl doplněn o skeny starších sborníků.
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
6. Aktualizace webu OS Mechanika kompozitních materiálů a kostrukcí
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
Webové stránky OS4 (MKMK) byly v průběhu roku doplňovány o další informace, zejména o odborná sdělení, texty přednášek ze semináře, stručné zprávy se zaměřením na kompozitní materiály a informace o konferencích a dalších akcích v oboru. Stránky jsou průběžně rozšiřovány o další novinky z oblasti mechaniky kompozitních materiálů s cílem volně poskytovat odborné informace o daném tématu.
7. Kunecký, Jiří - Hasníková, Hana - Kloiber, Michal: Celodřevěné plátové spoje v dialektické perspektivě
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
Popularizační činnost OS Historické stavební materiály a konstrukce.
Celodřevěné plátové spoje v dialektické perspektivě. [Wooden joints with wooden connectors viewed from dialectic perspective.].
Praha: Společnost pro technologie ochrany památek, 2018, s. 29-35. ISSN N.
Odborný seminář. Praha (CZ), 12.04.2018-12.04.2018]
8. Členové ČSM Odborné skupiny Letectví jsou výraznými osobnostmi při prezentaci českého leteckého průmyslu a ve vědě a výzkumu v účasti na velkém množství konferencí, seminářů a vědeckých konferencí
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
9. Den firem
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 15.3.2018, WWW: https://www.fme.vutbr.cz/clanek.html?zid=60898
K navázání kontaktů mezi studenty Inženýrské mechaniky a potenciálními zaměstnavateli z brněnského regionu pak byl zorganizován Den firem, jehož 20. ročník se na FSI VUT v Brně konal tradičně v březnu 2018. Zúčastnilo se ho přes 40 firem s nabídkou stipendií, projektů a pracovních míst pro studenty v oblastech odpovídajících studijnímu profilu mechaniky.
10. Externí posudky
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
OS Mechanika kompozitních materiálů a konstukcí vypracovávali také expertní posudky pro státní orgány a oponentní posudky přihlášek projektů TAČR a MPO ČR.
11. Mezinárodní aktivity pobočky Plzeň ČSM
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
Hynčík L. - místopředseda akce COST TU1407 (http://www.safe2wheelers.eu)

Hynčík L. - vice prezident FISITA (Fédération Internationale des Sociétés dIngénieurs des Techniques de lAutomobile , http://www.fisita.com)

Hynčík L. - zastupuje ZČU v EARPA (http://www.earpa.eu)

Hynčík L. - ediční rada časopisů International Journal Vehicle Safety (https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijvs) a Automotive Innovations (https://www.springer.com/engineering/mechanical+engineering/journal/42154

Hynčík, L. - člen redakční rady časopisu „Transactions on Transport Sciences“.

Zeman, V. - člen redakční rady „Journal of theoretical and Applied Mechanics“.
12. Mezinárodní mechatronická letní škola
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 3.-8.9.2018, WWW: http://mechlab.fme.vutbr.cz/imss/
13. Navrhováním stavebních konstrukcí
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
V roce 2018 členové odborné skupiny prováděli také řadu normotvorných činností souvisejících s navrhováním stavebních konstrukcí. V KÚ je ustaveno Centrum technické normalizace, které se v poslední době zabývá zejména implementováním evropských norem pro navrhování stavebních konstrukcí (tzv. eurokódů) do soustavy českých technických norem. Pracovníci Centra se zúčastnili téměř deseti mezinárodních zasedání odborných skupin. Zpracovali řadu podkladů pro revize norem a jsou členy mezinárodních panelů pro tvorbu nových evropských a mezinárodních norem.
14. Noc vědců
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 5.10.2018, WWW: http://www.noc-vedcu.cz/?p=7160
Akce byla organizována v prostorách brněnského Technického muzea, volně otevřeného veřejnosti do pozdních nočních hodin.Mechanika zde byla zastoupena několika stanovišti s postery, videoprezentacemi a fyzickými ukázkami zajímavých technických děl z produkce Ústavu mechaniky FSI VUT v Brně. Popularizačně zaměřená akce se setkala s velmi pozitivním ohlasem široké veřejnosti, od nejmladších dětských účastníků až po návštěvníky v důchodovém věku.
15. Odborné semináře na katedře stavební mechaniky Stavební fakulty ČVUT v Praze
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
Na katedře stavební mechaniky Stavební fakulty ČVUT v Praze se také konají odborné semináře, kde přednášejí přední odborníci z tuzemska i ze zahraničí. Všichni zájemci o tyto přednášky jsou vítáni. Informace o připravovaných (i uskutečněných) přednáškách lze nalézt na webových stránkách katedry mechaniky.
Letos se uskutečnily např. semináře:

Karel Tůma (Charles University): Finite strain phase-field model for martensitic transformation in shape memory alloys

Zdeněk P. Bažant (Northwestern University, USA): Centurial durability of concrete structures: Creep, hydration and hygrothermal effects
16. Podpora mladých vědeckých pracovníků v doktorském studiu
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
V Kloknerově ústavu ČVUT a na Katedře stavební mechaniky Stavební fakulty ČVUT je vychovávána celá řada mladých vědeckých pracovníků v doktorském studiu v programu Stavební inženýrství v oborech teorie konstrukcí a stavební mechaniky. V průběhu roku 2018 se připravovaly aktualizace studijních programů a jednotlivých předmětů, jsou zaváděny i předměty nové. Akreditace doktorských programů bude probíhat i v letošním roce.
17. Připrava kandidatury pořádání mezinárodní konference ECCM
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
Odborná skupina sestavila tým odborníků, kteří ve spolupráci s firmou Guarant, s.r.o. připravili kandidaturu pořádání mezinárodní konference ECCM (European conference of composite material) v roce 2022 v Praze. Kandidatura byla přednesena na zasedání výběrové komise v době konání ECCM 2018 v Aténách. Komise bohužel rozhodla ve prospěch Nantes poměrem hlasů 16:6.
18. Příprava mezinárodní konference „Polymerní kompozity“
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
Odborná skupina spolupracovala při přípravě mezinárodní konference „Polymerní kompozity“, která se bude konat 15 a 16.5.2019 v Táboře. Tři členové výboru OS4 jsou členy organizačního výboru mezinárodní konference.
19. Setkání OS Experimentální mechanika
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 11.12.2018
Zasedání se uskutečnilo na Ústavu mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, Fakulty strojní ČVUT, Technická 4, 16607 Praha 6 – Dejvice. Cílem setkání bylo hodnocení konference EAN2018, příprava konference EAN2019, byly podány informace o konferenci DANUBIA – ADRIA a v další diskuzi byla hodnocena činnost skupiny a její směřování do budoucna.
20. Spolupráce kateder technických vysokých škol
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
Dlouhodobě existuje spolupráce kateder technických vysokých škol v ČR a OS Experimentální mechanika s Technickou univerzitou v Košicích a dalšími vysokými školami na Slovensku, v Polsku, Rakousku, Německu a s dalšími.
21. Spolupráce s Českou geotechnikou společností ČSSI a Českým a Slovenským komitétem Mezinárodní společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství (ISSMGE)
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
Odborná skupina pro geomechaniku i v roce 2018 svojí činnost silně provázala s Českou geotechnikou společností ČSSI a Českým a Slovenským komitétem Mezinárodní společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství (ISSMGE).
22. Týdenní kurzy pokročilé mechaniky
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
Katedra stavební mechaniky pořádá týdenní kurzy pokročilé mechaniky v cizině i doma. Pořádání těchto kurzů má již dlouholetou tradici (od roku 2004).
23. Vznik nové odborné skupiny ČSM - Biomechanika
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
Odborná skupina Biomechanika České společnosti pro mechaniku vznikla ve druhé polovině roku 2018. Návrh na ustanovení odborné skupiny byl projednán na hlavním výboru ČSM 12. 6. 2018 a podpořen všemi členy výboru.
Skupina se zabývá studiem struktury a funkce mechanických aspektů
biologických systémů na různé úrovni od celých organismů po orgány, buňky a buněčné organely za použití experimentálních a numerických metod mechaniky.
Členové skupiny se zabývají velmi širokou vědní oblastí, která zkoumá chování biomateriálů a biosystémů od jednotlivých buněk (např. biomechanika DNA), či tkání (biomechanika kosti, svalu, šlachy, vazu, tělních tekutin) až po virtuální modely lidského těla (forenzní, okupační či sportovní biomechanika). Důležitou oblastí výzkumu je rovněž aplikace moderních metod (například zobrazovacích metod v medicíně) pro studium chování biomateriálů a jejich interakce s
náhradami.

• Projekty

Projekty RVS

1. Přednášková a popularizační činnost společnosti
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Financováo z RVS: Částečně
2. Vydavatelská a ediční činnost související s Bulletinem České společnosti pro mechaniku
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Financováo z RVS: Částečně
3. Soutěž mladých pracovníků v oboru počítačových věd a oboru mechaniky
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Financováo z RVS: Částečně
4. Vyhodnocení a ocenění příspěvků mladých pracovníků do 35 let v oboru aplikovaná mechanika
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Financováo z RVS: Částečně

Projekty jiné

1. Spolupráce pobočky Liberec ČSM na řešení projektů
Podíl: vedlejší, Význam: střední
V následujících vybraných projektech členové liberecké pobočky ČSM byly v roce 2018 řešiteli nebo spoluřešiteli:

Projekt Hybridní materiály pro hierarchické struktury, (2018-2022, OPVVV Excelentní výzkum MŠMT).

Klasické a elektronické vačkové mechanismy pro pokročilé aplikace v
průmyslu (2017-2020, MPO).

Modulární řada zásobníků nástrojů obráběcích strojů (2017-2019, MPO).

Excelentní Strojírenský Výzkum (2013-2018, MSMT).

Nanovlákenná biodegradabilní maloprůměrová cévní náhrada (2015-2018, MZ0/NV).

Vývoj efektivní technologie valchování při výrobě klobouků (2016-2019, MPO).

Vysoce efektivní tryskový tkací stroj pro výrobu perlinkových tkanin (2016-2019,MPO).

Výzkum a vývoj speciálních konfekčních průmyslových šicích strojů nové generace(2016-2019, MPO).
2. GAČR
Podíl: vedlejší, Význam: střední
Registrační číslo: 17-02448S, Název: Zvýšený růst lidských kožních buněk na biomimetických nanovlákenných matricích pro aktivní hojení ran, Řešitel za TUL: prof. RNDr. David Lukáš, CSc. Doba řešení: 2017-2019 Rozpočet na rok 2018: 1 028 000,- Kč.

17-01088S, Prostorová nestabilita smykové vrstvy při nepříznivém gradientu tlaku 3D

Vícestupňové lehké mechanismy s aktivními strukturami (spolupráce OS Technická mechanika)
3. MZ ČR: NV15-29241A
Podíl: vedlejší, Význam: střední, WWW: http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=NV15-29241A
MZ ČR: NV15-29241A. 2015-2018. Nanovlákenná biodegradabilní maloprůměrová cévní náhrada. Příjemce: Technická univerzita v Liberci. Hlavní řešitel: David Lukáš. Další účastníci: Univerzita obrany Hradec Králové, Fakulta vojenského zdravotnictví; Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta. Dotace celkem: 10 431 tis. Kč, z toho TUL 6 441 tis. Kč.
4. CK - Centrum kompetence (Centrum výzkumu a experomentálního vývoje spolehlivé energetiky)
Podíl: vedlejší, Význam: střední
spolupráce členů odborné skupiny Technická mechanika
5. Eurokód 7
Podíl: vedlejší, Význam: střední
CEN250/TC7 – zapojení v „project team“ pro přípravu druhé generace Eurokódu 7 Geotechnical Design
6. Evropské projkety - spolupráce pobočky Plzeň ČSM na řešení projektů
Podíl: vedlejší, Význam: střední
OP VaVpI: NTIS – Nové technologie pro informační společnost, CTPVV – Centrum technického a přírodovědného vzdělávání a výzkumu, RTI – Regionální technologický institut, CENTEM – Centrum nových technologií a materiálů.
FP7-ITN-290159 MOTORIST Motorcycle Rider Integrated Safety (7. RP, 2014 – 2018).
OP VVV, projekt ITI, AMTMI – Aplikace moderních technologií v medicíně a průmyslu (2018 – 2022).
7. Hospodářské smlouvy
Podíl: vedlejší, Význam: střední
• Doosan Škoda Power, Měření turbulence v okolí posledního NT stupně parní turbíny 1090 MW v JETE
• Doosan Škoda Power, Měření turbulence v okolí posledního NT stupně parní turbíny 660 MW v Ledvicích
8. Menší projekty pro řešení problémů průmyslových firem a podniků
Podíl: vedlejší, Význam: střední
(Engie, ŠKODA Doosan, Vítkovice Machinery a.s., Comtes FHT a.s., ŠKODA Transportation, atd.)
spolupráce OS Technická mechanika
9. Projekt problematiky vysokohodnotného betonu
Podíl: plný (100%), Význam: střední
V Kloknerově ústavu se řeší v rámci projektu problematika vysokohodnotného betonu. Z tohoto betonu byla navržena lávka pro chodce v Praze, která získala 1. místo v architektonické soutěži.
10. Spolupráce OS Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí na řešení projektů
Podíl: vedlejší, Význam: střední
Členové odborné skupiny včetně členů výboru působili v průběhu roku jako řešitelé a spoluřešitelé jednoho projektu v rámci programu TRIO (MPO ČR), dvou projektů v rámci programu Horizon 2020 EU a jednoho projektu pro ESA.
11. Spolupráce pobočky Plzeň ČSM na řešení projektů
Podíl: vedlejší, Význam: střední
TE01020068 Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky (projekt centra kompetence).
TA04030689 Vývoj systému aktivní kapoty automobilu s ohledem na rozmanitost lidské populace a implementace biomechanického modelu lidského těla.
TD020094 Využití senzoriky pro zefektivnění péče o stárnoucí a hendikepovanou populaci.
FP7-ITN-608092 „MOTORIST“ Motorcycle Rider Integrated Safety.
LTC17001 Využití virtuálního modelu člověka pro snížení rizika poranění motocyklistů.
TU1407 „Safe2Wheelers“ Scientific and technical innovations for safer Powered Two Wheelers (PTW).
Virtuální model člověka pro prevenci, léčbu a rehabilitaci onemocnění ramene, reg. č. INTERREG V-A (CZ-BY) 38.
Porodnictví 2.0 - virtuální modely pro prevenci poranění během porodu, reg. č. INTERREG V-A (CZ-BY) 182.
GA ČR, 16-03823S Homogenizace a víceškálové počítačové modelování proudění a nelineárních interakcí.
GA ČR, 17-01618S Akustika kapalin v periodických mikroarchitekturách.
12. TAČR
Podíl: vedlejší, Význam: střední

• Mezinárodní aktivity

Členství ve struktuře mezinárodních organizací (za společnost)

1. IFToMM
Jan Vimmr - místopředseda národního komitétu

prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc.– člen komise Linkages and Mechanical Controls IFToMM a člen Národního výboru IFToMM

prof. RNDr. Jan Šklíba, CSc.– člen Národního výboru IFToMM

doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D.– člen komise Linkages and Mechanical Controls IFToMM
2. Who ’ s Who in Mechanical Engineering
prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc. - člen společnosti Who’s Who in Mechanical Engineering v USA
3. GAMM
Jan Dupal, Eduard Rohan, Josef Rosenberg, Vladimír Zeman
4. ISO TC 61 - Plasty
členové OS Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí jsou aktivní v komisi ISO TC - 61
5. DANUBIA-ADRIA
Prof. Plánička a prof. Růžička jsou členy a prof. Holý je čestným členem výboru DANUBIA-ADRIA. V roce 2018 se 35th Symposium on Advances in Experimental Mechanics konalo ve dnech 25. – 28. září 2018 v Rumunsku. OS se prostřednictvím pana prof. Růžičky podílela na zabezpečení účasti přednášejících z ČR. Přípravu 36. ročníku DAS 2019 (https://das2019.zcu.cz/) připravují kolegové v Plzni.
6. DVM
Miloslav Kepka (Deutscher Verband für Materialforschung und –prüfung e.V., německá společnost pro materiálový výzkum a vývoj)
7. ESB
Alena Jonášová (European Society of Biomechanics)
8. EUROMECH
Jan Vimmr, Vladimír Zeman
9. ICAS
WWW: http://www.icas.org
ČSM je dlouhodobě národním zástupcem ČR v této organizaci (http://www.icas.org).
Zástupcem ČR v orgánech ICAS je delegován od ČSM Letecký ústav VUT v Brně a v současné době ho zastupuje doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. ČR (ČSM) má zastoupení v Programme Committee ( prof. Ing. Antonína Píšťka, CSc. a doc. Ing. Jaroslava Juračky, Ph.D).
10. Měření a interpretace napětí (SPINA)
Prof. Ganev je členem Evropské skupiny Měření a interpretace napětí (SPINA), která je organizována kolegy z Polska.
11. Oborový panel P104 "Stavební materiály a architektura" Grantové agentury ČR
odborná skupina Mechanika kompozitních materálů a konstrukcí
12. Prof. Ganev - člen vědeckých výborů
Prof. Ganev je členem vědeckého výboru konferencí International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2018 a International Scientific Conference UNITECH 2018.
13. SAMPE (Society for Advancement Material and Process Engineering)
14. TNK 52 a TNK 138
členové OS Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí jsou aktivní v komisi TNK 52 a TNK 138 při ÚNM v Praze

• Ostatní

Mediální výstupy

1. Videozáznam z Mezinárodního strojírenského veletrhu Brno 2018
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: laická, WWW: https://video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=A2KLfSHEujVcvWYA1ONXNyoA;_ylu=X3oDMTB0N2Noc21lBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNwaXZz?p=nanoprogress&fr2=piv-web&fr=mcafee_uninternational#id=2&vid=6d
Videozáznam z Mezinárodního strojírenského veletrhu Brno 2018: stánek Technické univerzity v Liberci vystavoval, mimo jiné, i technologii výroby nanovláken metodou střídavého elektrického zvlákňování.
==> Celkový počet výstupů: 157 <==
Roční zprávu za společnost zpracoval a za správnost odpovídá:
Zprávu vygeneroval: spol10 - 13.2.2019 15:30:35