Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost pro mechaniku za rok 2021

Základní informace o společnosti

Předseda společnostiIng. Jiří Náprstek, DrSc.
Počet členů450
Počet kolektivních členů27
Členský příspěvek600 Kč
Členský příspěvek redukovaný100 Kč
WWW stránkyhttp://www.csm.cz
KnihovnaNE
Bulletin alespoň 1x ročněANO
Bulletin častěji 1x ročněANO

Kontakt

Česká společnost pro mechaniku
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
Dolejškova 5
182 00 Praha 8
Telefon266053045
Fax286587784
E-mailcsm@it.cas.cz

Předseda společnosti

Ing. Jiří Náprstek, DrSc.
ÚTAM AV ČR, v.v.i.
Prosecká 76
190 00 Praha 9
Telefon286892515
E-mailnaprstek@itam.cas.cz

Přehled výstupů

• Publikační činnost

Časopis mezinárodní (cizojazyčný)

1. Applied and Computational Mechanics
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Počet čísel: 2, ISSN: 1802-680X
Vydavatel: Západočeská univerzita v Plzni,
Doc. Ing. J. Vimmr, Ph.D., Prof. Ing. V: Zeman, DrSc.
Indexován v databázích: EBSCO, DOAJ a SCOPUS.

Zpravodaj (zprávy) vědecké společnosti

1. Bulletin České společnosti pro mechaniku
Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Jazyky: český, Počet čísel: 3

Kniha (monografie)

1. Dr. J. Náprstek, DrSc.: Inženýrská mechanika, Engineering Mechanics 25 let konference
Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
ČSM vydavatel/ J. Náprstek et al.

Sborník

1. Polymerní kompozity
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, WWW: http://www.polymer-composites.cz
Editoři: Kristýna Kubášková, Zdeněk Padovec, Radek Sedláček
2. Josef Křena: Kompozity v sendvičových konstrukcích
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 30, WWW: http://www.csm-kompozity.wz.cz
3. P. Padevět: Experimental Stress Analysis 2021
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
Book of extended abstracts
4. Adámek, V., Jonášová, A., Plánička, S., Zajíček, M.: Proceedings of computational mechanics 2021
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, ISBN: 978-80-261-1059-0
5. Klímek, Míča, Svoboda, Barták: Sborník příspěvků na 49. konferenci Zakládání staveb Brno 2021
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
6. L. Hynčík, T. Bońkowski: Workshop on virtual development in passive safety and human models for future mobility
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, ISBN: 978-80-261-1046-0

• Konference a semináře

Konference, kongres (50 a více účastníků) mezinárodní

1. Ing. M. Sivčák, Ph.D.: Aplikovaná mechanika 2021
Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Liberec, Doba konání: 22.-23.4.2021, Jazyky: český, anglický
2. Letní škola mechaniky kompozitních materiálů a konstrukcí
Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Hotel Klášter, Doba konání: 15.-17.9.2021, Jazyky: český, anglický
3. DYMAMESI 2021
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Doba konání: 2.-3.3.2021, Jazyky: český, anglický
4. EAN 2021
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Litomyšl, Doba konání: 29.9.-1.10.2021, Jazyky: český, anglický, Celkový počet všech účastníků: 60, WWW: https://mech.fsv.cvut.cz/ean2021/cz/
5. Energetické stroje 2021
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Plzeň, Doba konání: 7.-9.9.2021, Jazyky: český, anglický
6. Letní škola mechaniky - MechCamp
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: ZČU v Plzni, Doba konání: 30.-31.8.2021
7. Letní škola Mechatroniky
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: 9.-13.8.2021, WWW: https://www.fme.vutbr.cz/fakulta/aktuality/68993
8. Letní škola MKMK
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Teplá, Doba konání: 15.-17.9.
9. Beran, J., Bílek, M., Václavík, M., Žabka, P.: Mezinárodní konference o teorii strojů a mechanismů
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Liberec, Doba konání: 7.-9.9.2021
13. mezinárodní konference.
Konala se hybridní formou a bylo předneseno 36 přednášek od odborníků z 14 zemí světa.
10. Mezinárodní kongres ICAS
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Doba konání: 6.-10.9.
Bohužel epidemiologie COVID 19 ovlivnila počet konferencí a akcí na minimum a stejně jako hlavní prezentační prostor v mezinárodním kongresu ICAS (International Council of the Aeronautical Science), kde má ČSM přímé zastoupení v řídících orgánech a pravidelně několik vědeckých prezentací. Nadále ČSM a ČR zastupuje v orgánech ICAS doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. ředitel Leteckého ústavu VUT v Brně. Činnost ICASu byla v roce 2021 velmi náročná. Uskutečnil se sice kongres v čínské Shanghai 6-10. září (http://www.icas2020.com/), ale s ohledem na COVID 19 hybridní formou s prezenční účastí většinově domácích. V účasti cca 600 přednášejících byly zařazeny z ČR dva příspěvky. Tato nízká účast byla vyvolána pochybnostmi o vývoji COVIDu v době registrace. Schváleny byly navazující kongresy, letošní ICAS 2022 ve švédském Stockholmu (https://www.icas.org/) a navazující ICAS 2024 v Miláně. Do letošního ročníku je již otevřená registrace a členové ČSM budou informování na stránkách ČSM a podniků. Obecně, s ohledem na metodiky hodnocení VaV v ČR, zájem o mezinárodní konference klesá a využívány jsou více prostředky publikací v časopisech a s podporou internetu.
11. Doc. Ing. J. Vimmr, Ph.D.: Výpočtová mechanika 2021
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Srní, Doba konání: 8.-10.11.2021, Jazyky: český, anglický, Celkový počet všech účastníků: 108, WWW: https://www.kme.zcu.cz/compmech
12. Zakládání staveb Brno
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: 15.-16.11.2021, Celkový počet všech účastníků: 135
49. konference se zahraniční účastí

Seminář, workshop (pod 50 účastníků) národní

1. Doc. Ing. M. Hajžman, Ph.D.: Dynamics of large rotating systems- methods and applications
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 27.1.2021, Jazyky: český
2. Ing. R. Bulín, Ph.D.: Numerical simulations of flexible multibody systems described by absolute nodal coordinate formulation
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 27.1.2021, Jazyky: český
3. Dr. J. Brajer: Laser shock peening, principal, use and related phenomena
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 8.3.2021, Jazyky: český
4. Dr. M. Isoz: Development of a solver for fully coupled particle-laden flows and challenges for model order reduction
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 22.9.2021, Jazyky: český
5. Prof. Ing. M. Okrouhlík, CSC.: Fast fourier transformation and finite element method
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 24.6.2021, Jazyky: český
6. Dr. A. Berezovski: Heat conduction in microstructured solids
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 29.9.2021, Jazyky: český
7. Kompozity v sendvičových konstrukcích 2021
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: ÚTAM AV ČR, v.v.i., Praha 9, Doba konání: 23.11.2021, Jazyky: český
8. Prof. Ing. F. Maršík, DrSc.: Laser shock peening: Laser explosion and shear wave propagation
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 26.5.2021, Jazyky: český
9. Prof. V. Uruba, CSc.: On spatio-temporal analysis of turbulent wake behind a circular cylinder
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 15.12.2021, Jazyky: český
10. Dr. J. Kober: Slow dynamics as a multi-relaxation phenomenon
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 29.4.2021, Jazyky: český
11. Prof. M. Scalerandi: Slow dynamics effects in hysteretic elastic media: physical origin and potentiality for damage detection
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 21.10.2021, Jazyky: český
12. Prof. G. Tomassetti: Surface accretion of a pre-stretched half-plane: Biot ´s problem revisited
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 9.9.2021, Jazyky: český
13. Prof. N. Lund: Technical challenges in the LISA project and contribution from the Czech Republic
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 11.11.2021, Jazyky: český
14. Prof. T. Roubíček: Thermomechanics of the Stefan ´s solid-liquid phase transformation
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 18.6.2021, Jazyky: český
15. Virtual Development in Passive Safety and Human Models for Future Mobility
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 21.9.2021, Jazyky: český, Celkový počet všech účastníků: 26, WWW: http://www.vd-safe.tech
10 zahraničních účastníků
16. Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2021
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: 25.11.2021, Jazyky: český, Celkový počet všech účastníků: 25, WWW: https://sites.google.com/vutbr.cz/mkp2021

• Pořádané akce

Přednáška

1. P. Pizzo: Scientific approaches to material studies: Bronze age cyprus case study
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: ÚTAM AV ČR, v.v.i., Praha 9, Doba konání: 21.10.2021, Jazyky: český, anglický
2. Ing. M. Macháček: Aerodynamická interference štíhlých vysokých budov v turbulentním proudu vzduchu
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: ÚTAM AV ČR, v.v.i., Praha 9, Doba konání: 29.9.2021, Jazyky: český
3. Dr. V. Štembera: How to predict the plastic collapse of structures efficiently?
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: ÚTAM AV ČR, v.v.i., Praha 9, Doba konání: 22.9.2021, Jazyky: český, anglický
4. Ing. P. Gajdoš: Aplikace metody DIC a prezentace systému firmy X-Sight
Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: FSI VUT v Brně, Doba konání: 4.5.2021
200 účastníků akademické sféry,
organizátor: Doc. Ing. T. Návrat, Ph.D.
5. Ing. M. Procházka: Aplikovaná mechanika v praxi
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 29.9.2021
Přednáška absolventa AM z odd. vývoje náprav.
6. Křen, J.: Biomechanika v klinické praxi
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 23.12.2021
Přednáška pro studenty FAV ZČU v Plzni v rámci specializace "Matematické modelování".
7. Ing. J. Kabeláč, Ph.D.: Eurokódy - navrhování konstrukcí
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: FSI VUT v Brně, Doba konání: 29.4.2021
200 účastníků akademické sféry,
organizátor: Doc. Ing. T. Návat, Ph.D.
8. Hynčík, L.: Introduction to numerical modeling
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 7.11.6.2021 (online)
Bloková výuka v rámci hostování.
9. Vaníček, I.: Invited Lecture: Present demands on Earth Structures in Transport Engineering in Europe
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Chicago, Doba konání: 25.5.2021
Další přednášející:
Rogbeck, Y., Breedeveld, J., Jirásko, D., Vaníček, M.
(ČVUT v Praze, SGI Švédsko, Deltares Holandsko)
4th Int. Congress on Transportation Geotechnics, Chicago
10. Vaníček, I.: Invited Lecture: Role of Geotechnical Engineering in BIM process modelling
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Helsinki, Doba konání: 18.1.2021
Další přednášející: Jirásko, D., Vaníček, M. (ČVUT v Praze).
BSGC - Baltic Sea Geotechnical Conference, Helsinki
11. Vaníček, I.: Keynote Lecture: Geotechnical Engineering and alternative aggregates tailings
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Perm, Doba konání: 27.5.2021
Herza, J. (ČVUT v Praze)
DFG 2021, Perm.
12. Vaníček, I.: Keynote Lecture: Geotechnical risk recognition and reduction. With special focus on earth structures of transport infrastructure
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Wroclaw , Doba konání: 26.10.2021
MLRA 2021, Wroclaw
13. Dr. S. Basterrech: Workshop on Machine Learning and Neural Networks
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: VŠB - -TUO, Doba konání: 7.-8.9.2021
20 účastníků z průmyslu a akademické sféry,
organizátor: Prof. R. Halama,
podpora z projektu NCK KUI (TAČR)
14. Ing. P. Krejčí, Ph.D.: Základy odporové tenzometrie
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: FSI VUT v Brně, Doba konání: 4.5.2021
200 účastníků akademické sféry,
organizátor: Doc. Ing. T. Návrat, Ph.D.

Akce pro školy

1. Soutěž Roboti@FSI pro středoškoláky
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: laická, Místo konání: Brno, Doba konání: 27.1.2021, Jazyky: český, WWW: https://www.fme.vutbr.cz/fakulta/aktuality/68586
organizovaná ústavem mechaniky . odborem mechatroniky
2. Spolupráce na studentské vědecké činnosti
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: laická, Jazyky: český
SOČ - vedoucí: doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D., student: Šimon Pekár (Gymnázium Plzeň - Mikulášské náměstí), název práce: Numerické řešení matematického modelu srážení krve (4. místo v celostátním kole 43. ročníku SOČ v oboru Matematika a statistika).
SOČ - vedoucí: Ing. Vladimír Lukeš, Ph.D., student: Jan Hlaváček (Gymnázium Sokolov), název práce: Počítačová simulace pádu lezce do systému jištění

Soutěž

1. Cena prof. Babušky
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 2. polovina roku 2021, Jazyky: český
1. místo
RNDr. Monika Balázsová, Ph.D.
Dizertační práce: Numerical analysis of problems in time-dependent domains
MFF UK Praha
2. Soutěž o cenu akademika Bažanta
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Jazyky: český
Oceněný:
Ing. Pavel Horák
Modelování smrštění symetricky a neymetricky vysychajícího betonu.
Fakulta stavební ČVUT v Praze
3. Cena Z.P. Bažanta pro IM
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Praha
Oceněný:
Prof. Ing. Miroš Pirner, DrSc.

Udílení ocenění studentům / vědeckým pracovníkům

1. Ocenění na konferenci Aplikovaná mechanika
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Liberec
Oceněný:
Ing. R. Skácelík
2. Ocenění na konferenci Energetické stroje
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
Oceněný:
RNDr, D. Duda
3. Ocenění na konferenci EAN 2021
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
Oceněny:
Ing. J. Pokorný
4. Ocenění na konferenci Výpočová mechanika 2021
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
Ocenění:
Ing. V. Heidler, Ph.D.
Ing. V. Halamka
Ing. J. Kohút
5. Ocenění na semináři VKMKP 2021
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
Ocenění:
Bc. M. Rosický
Ing. R. Skácelík
Ing. R. Burda
Bc. A. Luciová
6. Ocenění na Výpočty konstrukcí MKP 2021
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná
R. Burda: Propojení FEM a FVM analýzy pro tvorbu digitálních dvojčat
A. Luciová: Validace MKP modelu automobilového sedáku
M. Rosický: Využití MKP ve vývoji 3D tištěných ortopedických pomůcek

Ostatní akce

1. Den otevřených dveří FSI VUT Brno + Ústav mechaniky
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 22.1.2021, WWW: https://www.fme.vutbr.cz/studuj/dvere
2. Den otevřených dveří FSI VUT Brno + Ústav mechaniky
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: 3.12.2021, WWW: https://www.fme.vutbr.cz/studuj/dvere
3. Den firem na FSI VUT v Brně
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: 11.3.2021, WWW: https://www.fme.vutbr.cz/data/pdf/den-firem-2021.pdf
4. 27.11.2020 Noc vědců na FSI
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba konání: 27.11.2021, WWW: https://www.fme.vutbr.cz/fakulta/aktuality/69599
5. Den otevřených dveří na FAV, ZČU v Plzni
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 27.1.2021
6. Dny otevřených dveří 2021- Týden Akademie věd ČR
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 4.11.2021
ÚT AV ČR, v.v.i.
ÚTAM AV ČR, v.v.i.
7. Noc vědců
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Doba konání: 24.9.2021
Zapojení členů ČSM do akce.

• Mezinárodní aktivity

Členství ve struktuře mezinárodních organizací (za společnost)

1. ICAS
WWW: http://www.icas.org
Náklady spojené s činností zástupců ČR ve výborech ICAS, hradí Letecký ústav z vlastních zdrojů. ČSM hradí členský příspěvek, který je pro ČR v současné době 500.- E.
2. IUTAM
4. CEACM
Hajžman, M.
5. Danubia Adria Society on Experimental Mechaics
Prof. Ing. M. Růžička, CSc.
člen Scietific Committee
6. ELGIP
European Platform of the Large Geotechnical Institutes.
On line board meetings + position papers preparation.
7. ESB
Jonášová, A., Rohan, E.
8. EUROMECH
Hajžman, M., Zeman, V., Vimmr, J.,
9. GAMM
Dupal, J., Rohan E.
11. IFToMM
12. ISSMGE
Int. Society on Soil mechanics and Geotechnical Engineering

• Ostatní

Mediální výstupy

1. Vaníček, I. + profesní kolegové: Podklady pro obce poničené tornádem na Moravě
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: laická
Jan využít dosavadní základy pro novou zástavbu - červenec 2021

• Projekty

Projekty RVS finančně podpořené AV ČR

1. Ing. J. Náprstek, DrSc.: Přednášková a popularizační činnost Společnosti
Zpráva o realizaci: Projekt byl realizován v období 1.1. - 31.12. 2021 formou přednášek, kurzů, vědeckých i pracovních seminářů, konferencí., Splnění cíle: Cíle projektu byly splněny. Přednášky, semináře apod. pořádají různé odborné skupiny a Společnost se na nich organizačně podílí. Touto činností přispívá ke zvyšování odborné úrovně v teoretické i experimentální mechanice a podporuje rozvoj vědního oboru mechaniky
2. Doc. Ing. I. Petríková, Ph,D.: Vydavatelská a ediční činnost související s Bulletinem České společnosti pro mechaniku
Zpráva o realizaci: Projekt byl realizován v období 1.1. - 31.12.2021 formou vydávání Bulletinu ČSM., Splnění cíle: Časopis informuje o živtě Společnosti, přináší odborné i populární články z oboru, informuje o konferencích i personáliích. Má dlouholetou tradici.
3. Ing. J. Náprstek, DrSc.: Soutěž a ocenění mladých pracovníků v oboru počítačových věd a oboru mechaniky
Zpráva o realizaci: ČSM vypsala nebo se zúčastnila na několika soutěžích v období 1.1. - 31.12.2021., Splnění cíle: Realizace projektu umožňuje mladým vědeckým pracovníkům,studentům i doktorandům prezentovat výsledky své vědecko-výzkumné práce. Projekt svým záměrem motivuje a podppruje mladé pracovníky k jejich vědecko-výzkumné činnosti pro další rozvoj mechaniky.

Projekty jiné

1. Roha, E.: Nelineární akustika a transportní procesy v porézních periodických strukturách
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Financováno z RVS: Ne
GAČR 21-16406S
2. Vimmr, J.: Použití neuronových sítí pro rychlou predikci proudového pole v úlohách interakce tekutiny s tělesem
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Financováno z RVS: Ne
GAČR 21-31457S
3. Křen, J.: Aplikace moderních technologií v medicíně a průmyslu
Podíl: vedlejší, Význam: střední, Financováno z RVS: Ne
CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007280
==> Celkový počet výstupů: 88 <==
Roční zprávu za společnost zpracoval a za správnost odpovídá: J. Havlínová
Zprávu vygeneroval: spol10 - 27.1.2022 9:59:19